هدف اصلی کانون مشاوران ایران ارتقا فرهنگ مشاوره در سطح کشور و از سویی افزایش سطح کمی و کیفی سلامت جامعه می باشد.

هر کسب کار مشاوره ای می تواند، درخواست ارزیابی دهد.

دفاتر بر اساس تخصص و کیفیت مشتری مداری اضافه یا حذف می شوند.

از دفاتر برتر در زمینه مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع و کیفیت تخصصی مشاوره تقدیر می شود.

موسسات باید مجوز های لازم را در سازمان های مربوطه و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

کانون مشاوران ایران هیچ مسئولیتی در قبال مجوزهای موسسات ندارد.

کانون مشاوران ایران هیچ مجوزی را تایید و باطل نمی کند و فقط موسسات واجد شرایط را ارزیابی و اطلاع رسانی می کند.