نحوه برخورد با افراد مورد علاقه و نزدیکانی که نمی خواهند تغییر کنند

در صورتیکه یکی از افراد مورد علاقه شما همچنان”روش خودش را داشته باشد و حاضر به تغییر آن نباشد”، باید یک تصمیم جدی در این رابطه بگیرید.

شما می توانید این افراد را همانطور که هستند بپذیرید، یا می توانید توانایی خودتان برای برقراری ارتباط و رابطه افزایش دهید و رابطه بهتری با فرد مورد علاقه تان داشته باشید.

در صورتیکه شخص مورد علاقه شما آنقدر بر روی عدم تمایل خودش برای تغییر مصمم باشد که این تصمیمش بر روی سایر افراد هم تاثیر بگذارد، باید از طریق انجام دادن یک سری کارهای مناسب و حرفه ای، او را متقاعد به تغییر کنید.

روش یک – تعامل داشتن با افراد لجوجی که دوستشان دارید

بر روی درخواست خودتان از فرد مورد علاقه تان برای تغییر تمرکز کنید

1. بر روی درخواست خودتان از فرد مورد علاقه تان برای تغییر تمرکز کنید.

حتما باید از فرد مورد علاقه تان بخواهید که رفتار خودش را تغییر دهد، نه اینکه خودش را تغییر دهد. سعی کنید یک رفتار خاصی را مشخص کنید که می خواهید فرد مورد علاقه تان آن را تغییر دهد؛

نباید به این فرد بگویید که شخصیت خودش را تغییر دهد. برخی از رفتارهایی که فرد مورد علاقه تان می تواند آنها را تغییر دهد، عبارتند از:

 • انتقاد کردن
 • سرزنش کردن
 • اظهارنظرهای نامناسب؛ همانند گفتن حرف های نژادپرستانه، تبعیض جنسیتی یا مسخره کردن افراد هم جنس خواه
 • داد زدن یا فریاد زدن به سر شما
 • رعایت نکردن حریم خصوصی شما، همانند سرزده وارد شدن به اتاق شما یا فضولی کردن در مورد بحث های شما با سایر افراد.
تعریف کردن

2. تعریف کردن.

افرادی که دوست ندارند دیدگاه سایر افراد را در نظر بگیرند، یا افرادی که همواره یک سری رفتارهایی را نشان می دهند که برای خودشان یا سایر افراد خانواده مضر است، عبارت از افرادی می باشند که به سختی می توان با آنها صحبت کرد.

سعی کنید که به صورت مهربانانه به پیش فرد مورد علاقه تان بروید و به صورت صادقانه از وی تعریف کنید.

همچنین سعی کنید که جملات خودتان را به جای “شما” با “من” شروع کنید.

به منظور تعریف کردن فرد مورد علاقه تان می توانید بگویید که “به خاطر کمکی که به شستن ظرف ها کردید، سپاسگزارم” یا “من همواره این حالت مثبت و قاطعانه شما را تحسین می کنم” یا “من فکر می کنم که علاقه شما به سیاست، تحسین برانگیز است!”

به مشکلات مربوط به رفتار فرد مورد علاقه تان اشاره کنید

3. به مشکلات مربوط به رفتار فرد مورد علاقه تان اشاره کنید.

بعد از جلب توجه فرد مورد علاقه تان و ایجاد یک حالت مناسب در وی از طریق تعریف کردن، راحت تر می توانید در رابطه با رفتاری صحبت کنید که شما را اذیت می کند؛

در اینصورت فرد مورد علاقه تان حالت دفاعی به خودش نخواهد گرفت. این نکته را به یاد داشته باشید که هدف شما عبارت از تمرکز بر روی رفتاری است که دوست دارید فرد مورد علاقه تان آن را تغییر دهد و هدف شما عبارت از تغییر فرد مورد علاقه تان نمی باشد.

برای مثال می تواند بگویید که “پدر، زمانیکه شما در مورد مردان همجنس خواه (گی) صحبت می کنید، احساس ناخوشایندی پیدا می کنم.

من دوستان خوبی دارم که گی هستند و آنطور که شما می گویید نیستند. زمانیکه این حرف ها را زدید احساس ناراحتی و سردرگمی کردم.”

تشویق کنید

4. تشویق کنید.

این احتمال وجود دارد که فرد مورد علاقه تان یک حالت دفاعی به خودش بگیرد. زمانیکه یک فردی با سر و صدا و خودنمایی در برابر تغییر رفتارش یا تغییر دادن عقیده اش مقاومت کند، شاید در شرایط نامناسبی قرار داشته باشد.

در صورتیکه چنین اتفاقی صورت بگیرد، سعی کنید فرد مورد علاقه تان را تشویق کنید که یک دیدگاه متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشد.

برای مثال می توانید بگویید که “من درک می کنم که این موضوع برای شما ناراحت کننده است، ولی این مورد که نمی خواهید در مورد این موضوع با من صحبت کنید، نشان دهنده ترس شما می باشد.”

5. در دسترس فرد مورد علاقه تان باشید.

5. در دسترس فرد مورد علاقه تان باشید.

هیچ وقت نباید از فرد مورد علاقه تان دوری کنید، حتی در زمانیکه شما را ناامید کند. به جز در شرایطی که رفتار فرد مورد علاقه تان منجر به ایجاد خطر برای شما شود، نباید از این فرد دوری کنید.

منزوی کردن فرد مورد علاقه تان می تواند گرایشات و رفتارهای مشکل زای این فرد را افزایش دهد؛

بنابراین سعی کنید که فرد مورد علاقه تان را مشغول فعالیت هایی کنید که خودتان در حالت معمول انجام می دهید.

به شخص مورد علاقه تان بگویید که در صورت مواجه شدن با هر مشکلی می تواند به شما مراجعه کند. به این فرد بگویید که “نسبت به این موضوع مطلع باشید که هر وقت تمایل داشته باشید، می توانید با من صحبت کنید.”

از اعمال فشار بر روی فرد مورد علاقه به منظور تغییر، اجتناب کنید

6. از اعمال فشار بر روی فرد مورد علاقه به منظور تغییر، اجتناب کنید.

تغییرات زمان بر هستند و فشار آوردن بر روی فرد مورد علاقه تان باعث نخواهد شد که تغییر به صورت سریعتری انجام بگیرد.

سعی کنید از انجام دادن مواردی که منجر به ادامه دار شدن رفتار منفی فرد مورد علاقه تان می شوند، اجتناب کنید؛ برخی از این رفتارها عبارتند از:

 • مطرح کردن مکرر مشکل. بعد از مطلع کردن فرد مورد علاقه تان در مورد احساسات خودتان، این فرد باید در مورد حرف های شما فکر کنید و در مورد تغییر دادن یا تغییر ندادن رفتارش تصمیم بگیرد. مطرح کردن مکرر مشکل منجر به تسریع این فرآیند یا متقاعد شدن فرد مورد علاقه تان نخواهد شد. این کار شما فقط منجر به عصبانیت این فرد خواهد شد و هیچ نتیجه دیگری را به دنبال نخواهد داشت.
 • از اظهارنظرهای نافعال – پرخاشگرانه در مورد رفتار فرد مورد علاقه تان اجتناب کنید. بیان کردن اظهارنظرهای نافعال – پرخاشگرانه یک روش دیگری در رابطه با تحث فشار قرار دادن فرد مورد علاقه تان می باشد؛ بنابراین بهتر است از این رفتارها اجتناب کنید. برای مثال نباید بگویید که “این خیلی بد است که برخی از افراد ذهنیت محدود و بسته ای دارند.”
به خاطر خودتان استقامت کنید

7. به خاطر خودتان استقامت کنید.

در صورتیکه رفتار فرد مورد علاقه تان منجر به ناراحتی شما شود، در این صورت باید به خاطر خودتان استقامت کنید.

این کار می تواند سخت باشد، به خصوص در صورتیکه عادت کرده باشید که در حین فکر کردن، آرام باشید. به هر حال به منظور اینکه به فرد مورد علاقه تان کمک کنید تا نامناسب بودن رفتارش را درک کند، باید استقامت بیشتری داشته باشید.

می توانید بگویید که “من به نظرات شما احترام می گذارم، ولی این حق را دارم که نظرات خودم را هم بگویم.

کارهایی که شما انجام می دهید و حرف هایی که می گویید، مرا ناراحت می کند و از شما می خواهم که این رفتارهایتان را متوقف کنید.”

روش دو – زمانیکه یک فردی تغییر را نپذیرد، باید به صورت مناسبی با او ارتباط برقرار کنید.

خواسته های خودتان را به صورت شمرده شمرده بگویید تا بتوانید یک مکالمه ای داشته باشید که فاقد هر نوع سرزنشی باشد

1. خواسته های خودتان را به صورت شمرده شمرده بگویید تا بتوانید یک مکالمه ای داشته باشید که فاقد هر نوع سرزنشی باشد.

به فرد مورد علاقه تان بگویید که نمی خواهید سرزنشش کنید. به این فرد تاکید کنید که می خواهید یک گفت و شنودی با هم داشته باشید که هیچ فردی نباید در آن حالت دفاعی به خودش بگیرد.

در صورتیکه یک موضوعی مطرح شود، ولی تنش های موجود زیاد باشند یا موضوع مورد نظر یک موضوعی نباشد که بتوانید به صورت صریح و صمیمانه در مورد آن صحبت کنید، در این صورت از فرد مورد علاقه تان بخواهید که بعدا در مورد آن صحبت کنید.

قبل از هر کاری هدف بحث خودتان را بگویید. برای مثال می توانید بگویید که “من می خواهم که از طریق به دست آوردن یک شناخت بهتر نسبت به …، رابطه مابین خودمان را تقویت کنیم.”

از طریق بیان کردن یک داستانی در مورد خودتان، بحث خودتان با فرد مورد علاقه تان را شروع کنید

2. از طریق بیان کردن یک داستانی در مورد خودتان، بحث خودتان با فرد مورد علاقه تان را شروع کنید.

بخصوص در صورتیکه بخواهید در رابطه با عدم تمایل فرد مورد علاقه تان برای تغییر – یا عدم تمایل این فرد برای داشتن یک دیدگاه متفاوت – صحبت کنید، سعی کنید که قبل از مطرح کردن موضوع یک مثالی در مورد خودتان بزنید.

در مورد یک زمانی صحبت کنید که یک فرد دیگری به شما کمک کرده است تا یک مشکلی را در مورد رفتار خودتان رفع کنید، در حالیکه قبلا بر این عقیده بوده اید که این رفتار هیچ مشکلی ندارد.

باید از عبارات و قالب گفتاری مناسبی استفاده کنید تا شخص مورد علاقه تان در رابطه با موردی که از نظر شما باید تغییر کند، خجالت نکشد.

سعی نکنید که یک دلیلی بیاورید.

3. سعی نکنید که یک دلیلی بیاورید.

اصلا در مورد این موضوع بحث نکنید که چه کسی حرف درستی می زند و چه کسی اشتباه می کند.

در صورتیکه یک فردی تغییر (تغییر رفتارش یا تغییر دیدگاهش در مور یک مسئله خاص) را نپذیرید، شاید این فرد هیچ دلیل خاصی برای این تصمیمش نداشته باشد.

شاید این رفتار فرد بخشی از سیستم عقیده ایش باشد؛ بنابراین بحث کردن در رابطه با آن هیچ فایده ای نخواهد داشت.

از جر و بحث با فرد مورد علاقه تان اجتناب کنید. از این فرد نخواهید که عقاید خودش را اثبات کنید یا سعی نکنید که اشتباه این فرد را اثبات کنید.

یک سری سوالاتی بپرسید. سعی کنید که شناخت بهتری در مورد دلیل مربوط به رفتارها یا عقاید مشکل زای فرد مورد علاقه تان به دست بیاورید.

به همین منظور می توانید یک سری سوالاتی بپرسید؛ برای مثال می توانید بپرسید که “چه تجارب و اتفاقاتی باعث شده اند تا شما چنین احساسی داشته باشید؟”

در حین صحبت کردن در مورد نظرات خودتان، از جمله هایی استفاده کنید که با “من” شروع می شوند

4. در حین صحبت کردن در مورد نظرات خودتان، از جمله هایی استفاده کنید که با “من” شروع می شوند.

این موضوع را تایید کنید که بیشتر دیدگاه های شما ذهنی یا صرفا بر مبنای نظر خودتان می باشند؛ در این صورت فرد مورد نظرتان هم به همان نتیجه خواهد رسید.

جمله های خودتان را با استفاده از “من فکر می کنم که ….” ، “از نظر من …” یا “به نظر می رسد که …” شروع کنید.

در صورتیکه یک جلمه ای به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد، سعی کنید بعد از آن یک جمله ای همانند “بنابراین، من نگران …. هستم” یا “به نظر می رسد که این مود می تواند به … منجر شود” را بگویید.

فقط زمانی نیاز به توضیح پیدا می شود که فرد مورد علاقه تان در نتیجه مشاهدات اولیه یا احساسات بیان شده تان متقاعد به تغییر نشود.

کیفیت و شرایط مد نظرتان برای مکالمات و گفتگوهای آینده با این فرد را توضیح دهید

5. کیفیت و شرایط مد نظرتان برای مکالمات و گفتگوهای آینده با این فرد را توضیح دهید. 

یک سری پیام های مشخصی بفرستید که نشان دهد می خواهید موقعیت های موجود را مجددا ببینید یا مجددا در مورد آن فکر کنید و امیدوارید که فرد مورد علاقه تان هم همین نگرش را داشته باشد.

در صورتیکه نظر خودتان را با صداقت بگویید و فرد مورد علاقه تان هم از آن حمایت کند، باید این نکته را بپذیرید که واژگان مورد استفاده شما مشکل زا بوده است و باید آن را اصلاح کنید.

برای مثال می توانید بگویید که “بسیار خب، … بله، حق با شماست، من نمی توانم مثبت باشم، ولی نظر من این است.”

تنش های ایجاد شده را از طریق خندیدن از بین ببرید

6. تنش های ایجاد شده را از طریق خندیدن از بین ببرید.

ایجاد تنش در مکالمات روزمره یک مورد کاملا عادی می باشد، به خصوص در صورتی که شما و فرد مورد علاقه تان مدت زمان زیادی در کنار هم باشید. در صورتیکه این اتفاق بیافتد، سعی کنید که تنش موجود را کاهش دهید.

می توانید بگویید که “جیز، هر دو ما آدم های خیلی لجوجی هستیم!”

یک فرد در صورتی حالت دفاعی به خودش می گیرد که طرف مقابلش حاضر به تغییر نظرش نباشد. سعی کنید که مکالمه تان به بن بست کشیده نشود.

در صورت پیش آمدن هر نوع مشکلی در مکالمه و به منظور ادامه دادن به آن ، سعی کنید که سوالاتی همانند “آیا نظر متفاوتی دارید؟” بپرسید.

صبور باشید

7. صبور باشید.

در زمانیکه فرد مورد علاقه تان فاصله کمی با تغییر رفتارش داشته باشد، احساس خستگی شما از بین خواهد رفت. در این شرایط، این فرد تایید می کند که یک سری مواردی باید تغییر کند، ولی همچنان در مورد آن یک مقداری شک خواهد داشت.

باید نسبت به این نکته مطلع باشید که حتی زمانی که افراد متمایل به تغییر باشند، این تغییر زمان بر خواهد بود. در واقع تغییر الگوهای شکل گرفته رفتاری به صورت خاص، یک فرآیند می باشد و به گذر زمان نیاز دارد.

پیشرفت های توسعه ای، حتی در صورتیکی محدود به بحث ها باشند، ارزشمند خواهند بود.

قدردانی خودتان از تلاش فرد مورد علاقه تان و تمایلتان به تغییر خودتان را می توانید از طریق تشکر کردن از این فرد به دلیل صحبت کردن با شما نشان دهید.

نسبت به زمان پایان دادن به مکالمه مطلع باشید.

8. نسبت به زمان پایان دادن به مکالمه مطلع باشید.

شاید در برخی مواقع تغییر دادن موضوع یا دور شدن از کنار فرد مورد نظر، یک تصمیم مناسب تر و ایمن تری باشد.

در صورتیکه فرد مورد علاقه تان هیچ نوع تمایلی به صحبت کردن با شما نداشته باشد و پرخاشگری نشان دهد یا سر شما داد بزند، در این صورت نباید ثبات و سلامتی خودتان را به خطر بیاندازید. قبل از ایجاد شرایط غیر قابل کنترل باید به بحث خودتان خاتمه دهید.

برای مثال می توانید بگویید که “اجازه بدهید در یک زمان مناسب دیگری که هر دو ما آرامتر هستیم، با هم صحبت کنیم.” یا “این شروع خوبی بود، ولی فکر می کنم باید همینجا خاتمه بدهیم.”

روش سه – کمک کردن به فرد مورد علاقه تان برای کمک کردن به خودش

مطلع کنید.

1. مطلع کنید.

به منظور شناسایی مشکلاتی که به دلیل عدم تمایل فرد مورد علاقه تان برای تغییر ایجاد می شود، شاید علاوه بر بحث به موارد دیگری هم نیاز پیدا شود.

بررسی کنید که به چه نحوی می توانید به فرد مورد علاقه تان کمک کنید تا با مشکلات پیش آمده در زندگی شخصیش مقابله کند.

بخشی از این کار عبارت از آماده بودن برای راهنمایی این فرد در حین درخواست کمک می باشد.

اولین کاری که فرد مورد علاقه تان باید انجام دهد را بشناسید و آن را توصیه کنید.

با یک متخصص مراقبت سلامتی صحبت کنید. مراجعه به یک متخصص سلامت روان هم برای آگاهی یافتن در مورد سناریوی فرد مورد علاقه تان و هم برای سلامت روانی خودتان مفید می باشد.

از فرد مورد علاقه تان بخواهید که از یک متخصص کمک بگیرد

2. از فرد مورد علاقه تان بخواهید که از یک متخصص کمک بگیرد.

در صورتیکه بتوانید یک مکالمه صادقانه ای با فرد مورد علاقه تان داشته باشید که با مشکلات شخصی مواجه است، در این صورت فرصت کمک به این فرد را خواهید داشت.

سعی کنید یک سری اطلاعاتی در مورد افرادی به دست بیاورید که این فرد می تواند از آنها کمک دریافت کند.

بهترین روش ممکن برای انجام این کار عبارت از توصیه کردن به فرد مورد علاقه تان برای مراجعه به یک درمانگر عمومی می باشد؛ فرد مورد علاقه تان باید از این درمانگر عمومی بخواهد که او را به یک درمانگر متخصص ارجاع دهد.

احتمالا فرد مورد علاقه تان خواهد پذیرفت که به یک درمانگر عمومی مراجعه کند، ولی تمایلی به مراجعه به یک روان پزشک یا روان شناس نخواهد داشت.

درمانگران عمومی می توانند فرد مورد علاقه تان را متقاعد کنند که به یک متخصص مراقبت سلامت روانی مراجعه کند.

در حین توصیه کردن با فرد مورد علاقه تان برای دریافت کمک، بر روی رفتارها یا صحبت های این فرد که منجر به آسیب دیدن خودش یا افراد دیگری شده است، تاکید کنید.

برای مثال شما می توانید بگویید که “به دلیل اینکه همیشه احساس عصبانیت دارید، نگران هستم. من فکر می کنم باید در رابطه با این شرایط خودتان با یک فردی صحبت کنید تا بتوانید احساس بهتری به دست بیاورید.”

در صورتیکه جای خاصی را برای دریافت کمک یا اطلاعات نشناسید، سعی کنید با سازمان هایی همانند پیمان ملی در مورد بیماری روانی ارتباط برقرار کنید.

از فرد مورد علاقه تان بخواهید که به خاطر شما کمک دریافت کند

3. از فرد مورد علاقه تان بخواهید که به خاطر شما کمک دریافت کند.

در صورتیکه فرد مورد علاقه تان درخواست شما برای مراجعه به یک متخصص یا دریافت سایر کمک ها را رد کند، می توانید از این فرد بخواهید که به خاطر رابطه شما این کار را انجام دهد.

از سایر دوستان و افراد مورد علاقه تان هم بخواهید که این کار را انجام دهند.

در موارد خطرناکی که رفتار فرد مورد علاقه تان تاثیر مضری بر روی سلامتی و امنیت خودش و سایر افراد دارد، همین شرایط می تواند تنها روش موجود برای متقاعد کردن این فرد در رابطه با نیاز به تغییر باشد.

می توانید به این فرد بگویید که “من مطلع هستم که در شرایط فعلی با … مواجه هستید، و باید مطلع باشید که می خواهم از شما حمایت کنم.

من می خواهم که رابطه مابین ما سالم و مثبت باقی بماند و به دلیل اینکه شما با … مواجه هستید، خیلی اذیت می شوم.”

در مورد زمان مربوط به خاتمه رابطه مطلع باشید

4. در مورد زمان مربوط به خاتمه رابطه مطلع باشید.

یک سری محدودیت هایی برای روابطی مشخص کنید که برای شما و سایر افراد، از جمله فرد مورد علاقه تان، خطراتی دارند.

در مورد کارهایی که می توانید در آن مشارکت کنید و کمک هایی که می توانید به این فرد بکنید یا در مورد کنار گذاشتن این فرد از زندگی تان به خوبی فکر کنید.

محدودیت هایی که در نظر گرفته اید را به صورت مفصل به فرد مورد علاقه تان توضیح دهید. برای مثال می توانید بگویید که “زمانیکه مشروب می خورید، نمی توانم در کنارتان باشم.

در صورتیکه به خانه بیایم و شما مست باشید، در این صورت برای همیشه از اینجا خواهم رفت.”

در صورتیکه این فرد به صورت عمدی شما را تحریک کند یا از شما بخواهد که محدودیت های خودتان را لغو کنید، در این صورت باید به رابطه خودتان خاتمه دهید.

در صورتیکه فرد مورد علاقه تان به طور مداوم شما یا افراد دیگری را اذیت کند، باید یک اقدامی بکنید.

در حالت ایده آل این فرد متمایل به تغییر رفتار خواهد بود. در غیر اینصورت شما باید از فرد مورد علاقه تان فاصله بگیرید یا اینکه کلا رابطه تان را با این فرد قطع کنید.

نویسنده: Trudi Griffin, LPC

به روز رسانی شده در: 30 مارچ 2019 , ترجمه : کانون مشاوران ایران

تصمیم گیری طلایی با راهنمایی مشاور خانواده

راهنمایی مشاور خانواده بسیار مهم است و سوال این است که :

چگونه می توانید در رابطه با مناسب بودن مشاوره خانواده برای خودتان تصمیم گیری کنید؟

در رابطه با زمانی که یک خانواده سالم و خوشحال است، سوالات زیادی وجود ندارد، چرا که این شرایط در کل جهان یکسان می باشد.

در یک خانواده سالم و خوشحال، پدران در چارچوب محدودیت های مربوط به روابط خانوادگی پایدار و سالم، بیشترین احساس لذت و خوشی را دارند.

ولی تمامی خانواده ها در تمامی زمان ها پایدار، سالم و خوشحال نمی باشند.

استرس های مربوط به زندگی مدرن، نیاز به ایجاد یک توازن بهتر در رابطه کار – زندگی، بحران خانوادگی از یک نوع یا نوع دیگر یا چالش های سلامت روانی برای یک یا چند نفر از اعضای خانواده، در هر زمانی می تواند خانواده را در شرایط سختی قرار بدهد.

کودکان معلول، استرس های مالی، چالش های رفتاری و تفاوت های سنی و مرحله ای مربوط به کودکان می تواند یک سری چالش هایی را برای خانواده ایجاد کند که به منظور رفع آنها ممکن است به کمک نیاز باشد.

تصمیم گیری طلایی با راهنمایی مشاور خانواده

اکثر خانواده ها در برابر این قبیل از مشکلات، دارای یک انعطاف درونی هستند.

ولی حتی این قبیل از خانواده ها علاوه بر منابع موجود در خود خانواده، می توانند به یک سری کمک هایی احساس نیاز بکنند و راهنمایی مشاور خانواده را نیاز دارد.

تعیین این مورد  که آیا خانواده درمانی برای شما مناسب می باشد یا نه، می تواند یک تصمیم مهمی باشد.

هر چند که مشاوره خانواده در ابتدا می تواند همانند پذیرش یک شکست یا عدم موفقیت باشد، ولی انتخاب این مشاوره در واقعیت می تواند یک گام بزرگی به سمت جلو باشد.

مشاوره خانواده را به عنوان اضافه کردن برخی از ابزارها به جعبه ابزار روابط خانوادگی خودتان در نظر بگیرید.

شما می توانید روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط، حل کردن مشکلات، ایجاد نظم و بیان کردن شرایط موجود به سایر افراد یاد بگیرید.

در صورتی که خانواده ها یک یا چند مورد از علائم بیان شده در زیر را تجربه کنند، شاید الان زمان مناسبی برای استفاده از خدمات درمانگران متخصص و با کیفیت ازدواج و خانواده باشد.

اعضای خانواده در استفاده از ظرفیت عادی خودشان مشکل داشته باشند.

آیا احساس می کنید که انرژی خانواده شما تخلیه شده است؟

آیا مواردی که قبلا به صورت روتین و نرمال بوده اند، الان طاقت فرسا می باشند؟

اعضای خانواده تمایل دارند که واکنش های عاطفی حدی داشته باشند.

آیا اعضای خانواده شما عصبانیت، ترس، ناراحتی، افسردگی یا سایر واکنش های افراطی را نشان می دهند؟

یک مشکل قابل توجهی در ارتباط مابین اعضای خانواده وجود دارد. آیا احساس می کنید که برقراری ارتباط سخت تر از شرایط معمول می باشد؟ آیا شما احساس می کنید که “برخورد ساکت و بدون گفت و گو”، بیش از حد معمول می باشد؟

اعضای خانواده از زندگی با هم صرف نظر می کنند؟

آیا یک الگوی جدیدی در یک یا تعداد بیشتری از اعضای خانواده وجود دارد و این افراد به سمت انزوا و گوشه گیری تمایل پیدا می کنند؟

یک سری علائم مربوط به خشونت یا تهدید به خشونت برای یک یا چند نفر از اعضای خانواده وجود دارد.

آیا در مواردی غیر از بازی های خشن ، شما احساس می کنید که خشونت به عنوان یک مشکلی برای شما مطرح می باشد؟

آیا یک رفتاری وجود دارد که در صورت ایجاد شدن مابین افرادی غیر از اعضای یک خانواده، می تواند به عنوان یک “خشونت” در نظر گرفته شود؟

اعضای خانواده احساس بیچارگی یا ناامیدی را بیان می کنند.

 • آیا احساس می کنید که شما به آخرین مرحله از زندگی تان رسیده اید؟
 • آیا مقابله با استرس های موجود طاقت فرسا می باشد؟
 • آیا نگران بهبود یافتن وضعیت خانوادگی خودتان هستید؟
 • رفتار کودکان در خانه یا مدرسه تغییر خواهد کرد؟
 • آیا نمره های فرزندانتان به صورت قابل توجهی کاهش یافته است؟
 • آیا فرزندان شما مشکلات مربوط به توجه یا رفتار اختلال آمیز در محیط مدرسه دارد؟
 • آیا یکی از فرزندانتان در محیط خانه غیر قابل کنترل می باشد؟
 • خانواده یک سری تجربیات آسیب زایی را پشت سر گذاشته است و اعضای خانواده در حین مقابله با آن شرایط سختی داشته اند؟
 • آیا یکی از اعضای خانواده شما فوت کرده است؟
 • تا کنون از راهنمایی مشاوره خانواده استفاده کرده اید؟
 • یا اینکه یک مورد طلاق یا جدایی صورت گرفته است؟
 • یک رابطه غیر اخلاقی کشف شده است؟
 • آیا خانواده در پذیرش واقعیت جدید مشکل داشته است؟
 • اعضای خانواده مشکل سوء مصرف مواد داشته اند؟
 • آیا در رابطه با مصرف مواد یا الکل مشکلی وجود داشته است؟
 • آیا یکی از اعضای خانواده دارای اختلال تغذیه ای بوده است؟
تصمیم گیری طلایی با راهنمایی مشاور خانواده – family counseling

پیدا کردن و انتخاب کردن یک درمانگر خانواده و راهنمایی مشاور خانواده

مواقعی که شما در رابطه با تعیین زمان مناسب مشاوره خانواده تصمیم گیری می کنید، اعضای خانواده، نباید شما را دلسرد کنند.

می توانید از مراکز برتر مشاوره خانواده و مود تایید کانون مشاوران ایران کمک بگیرید.

یک سری نکاتی وجود دارند که در هنگام تعیین یک مشاور خانواده باید در نظر بگیرید.

بیمه شما تا چه حدی هزینه های خانواده درمانی را پوشش می دهد؟

در شرایط فعلی، خدمات سلامت روان از طریق بیمه سلامتی تحت پوشش قرار می گیرند، ولی خانواده درمانی همواره به عنوان مراقبت سلامت روانی در نظر گرفته نمی شود.

با کارفرمای خودتان بررسی کنید که آیا درمانگران خانواده یا ازدواج موجود در محل شما، بیمه سلامتی تان را قبول می کنند یا برای بهره مندی از بیمه خودتان باید به یک درمانگر دیگری مراجعه کنید.

شناسایی درمانگرانی که در برنامه بیمه سلامت شما سهیم هستند (با بیمه شما طرف قرارداد هستند)، می تواند یک نقش مهمی را در رفع استرس مالی مربوط به تصیمیم گیری در مورد مراجعه به کمک تخصصی داشته باشد.

آیا یک برنامه کمک به کارمند (کارگر) وجود دارد که بتوانید از آن استفاده کنید؟

اکثر کارفرمایان یک برنامه حمایت از کارمند (کارگر)[1] را به مستخدمان خودشان ارائه می کنند.

وزارت کار و رفاه اجتماعی می تواند یک نقطه شروع مناسبی برای پیدا کردن گزینه های درمانی باشد.

اکثر برنامه های EAP از یک مدل “کمک و بازگشت دادن” استفاده می کنند و این برنامه شما را به یک درمانگری مرتبط خواهد کرد تا این فرد بر روی خانواده شما کار کند. همچنین این سرویس معمولا رایگان می باشد و داری حق اشتراک بسیار ناچیزی است.

دپارتمان منابع انسانی مربوط به پیمانکار شما می تواند شما را مطلع کند که آیا یک EAP در اختیار شما قرار دارد و در صورت وجود داشتن چنین خدماتی، به چه نحوی می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

از پزشک خودتان بپرسید و راهنمایی مشاوره خانواده مدنظر قرار دهید.

مشاور خانواده در اغلب مواقع می توانند بیماران را به خدمات مشاوره خانوادگی و ازدواج مناسبی ارجاع بدهند.

اغلب پزشکان خانواده به دلیل همکاری داشتن با سایر خانواده هایی که مشکلات مشابهی دارند، به صورت بهتری می توانند مشخص کنند که کدام یک از پزشکان موجود در منطقه می تواند بهترین کمک را به یک خانواده ارائه نماید.

توصیه های بیان شده توسط پزشکتان را مد نظر قرار بدهید.

و راهنمایی مشاوره خانواده را مدنظر قرار دهید.

مشاوره مذهبی

در صورتی که شما به یک انجمن مذهبی تعلق داشته باشید، می توانید از کشیش، روحانی، خاخام یا اشخاص مشابهی، یک سری پیشنهاداتی را دریافت کنید.

اغلب خانواده هایی که دارای پس زمینه مذهبی قوی هستند، برای آیین خودشان یک مشاوری را انتخاب خواهند کرد.

ارجاعات آنلاین. انجمن آمریکایی خانواده و ازدواج درمانی، یک سری خدمات درمانگر اجاره ای آنلاین را ارائه می دهد که به شما اجازه می دهد تا اعضای انجمن را در منطقه جغرافیایی خودتان پیدا کنید.

توصیه های شخصی

یکی از بهترین منابع برای مراجعه به درمانگر، عبارت از افرادی می باشد که از خدمات یک درمانگر استفاده کرده اند.

در صورتی که یکی از خانواده هایی که شما می شناسید به مشاوره مراجعه کند، از آنها بخواهید که تجربیاتشان با آن درمانگر را به شما بگویند.

در رابطه با نحوه برقراری ارتباط توسط درمانگر و اقدامات خاصی که وی به دوست شما توصیه کرده است، یک سری مواردی را یاد بگیرید.

سوالاتی که باید از مشاور خانواده بپرسید.

در حین مصاحبه یک درمانگر با خانواده تان، شما می توانید سوالات زیر را از وی بپرسید:

درجه های تخصصی تان را از کجا دریافت کرده اید؟

آیا درجه های تحصیلی شما مربوط به خانواده درمانی یا یک رشته مرتبط است؟

در سالهای اولیه تجربه بالینی تان، چه کسی بر روی کار شما نظارت داشت؟

شما چه مدت است که مشغول به فعالیت هستید؟

در درمان مشکل خاص من، شما چه تجربیاتی دارید؟

راهنمایی مشاوره خانواده و رهیافت شخصی شما

مکاتب فکری متعددی در خانواده درمانی وجو دارند و شما می خواهید بدانید که درمانگر انتخابی تان به چه نحوی خانواده ها را بررسی می کند و کدام یک از استراتژی ها را بکار می گیرد.

تصمیم گیری در رابطه با استفاده از مشاوره خانواده و ازدواج برای مقابل با مشکلات خانوادگی موجود، یک تصمیم مهمی است.

ولی این تصمیم زمانی ضروری و مفید خواهد بود که منابع موجود در خود خانواده برای رفع مشکلات ناکافی باشد یا زمانی که مشکلات غیر قابل رفع به نظر برسند.

اقدام به استفاده از مشاوره خانواده به معنای پذیرفتن شکست نمی باشد – بلکه این اقدام یک عامل و گام مهمی در کمک به ایجاد جعبه ابزار و منابع خانواده می باشد.

نویسنده: کارگروه ترجمه تخصصی مشاوره خانواده در کانون مشاوران ایران


[1] Employee Assistance Program

معرفی منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره

در صورتی که شما نیز از جمله داوطلبانی هستید که خودتان را برای قبولی در ارشد رشته ی مشاوره آماده می کنید، اولین و چالش برانگیزترین مرحله می تواند شناسایی و تهیه ی منابع مناسب باشد.

داوطلبان زیادی، به هنگام آماده شدن برای مطالعه، خودشان را در انبوهی از منابع غرق می کنند تا مطمین شوند که مطلبی از قلم نیفتاده است این در حالی است که هنر آمادگی و موفقیت در کنکور مستلزم انتخاب هوشمندانه ی منابع و مدیریت آن هاست.

به همین دلیل در این مطلب قصد داریم تا شما را با مهم ترین منابع موجود برای قبولی در ارشد مشاوره آشنا کنیم.

معرفی منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره

مواد امتحانی آزمون ارشد

برای قبولی در این آزمون نیز مانند آزمون های دیگر با مجموعه ای از دروس عمومی و تخصصی روبه رو خواهید بود که عبارتند از:

 • زبان عمومی و تخصصی
 • آمار و روش تحقیق
 • مبانی مشاوره و راهنمایی
 • روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
 • نظریه های مشاوره و روان درمانی
 • کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
 • روانشناسی شخصیت

توصیه ضروی به داوطلبان آن است که هیچ یک از مواد درسی گفته شده را از روند مطالعاتی خود حذف نکنند و تلاش کنند تا مهم ترین منابع موجود در هر سرفصل را مورد مطالعه قرار دهند.

منابع روانشناسی شخصیت

 • روانشناسی شخصیت شولتز،ترجمه ی کریمی
 • روانشناسی شخصیت فیست و فیست
 • روانشناسی شخصیت جان پروین

تعداد سوالات در این درس، 20 سوال است که با ضریب 2 لحاظ می شود و با مطالعه ی منابع ذکر شده می توانید درصد خوبی را کسب کنید.

منابع نظریه های رشته مشاوره و روان درمانی

 • نظریه های مشاوره و روان درمانی، عبدالله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری
 • نظریه های روان درمانی و مشاوره شارف، ریچارد اس شارف، ترجمه ی فیروزبخت
 • نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی،جرالد کری، ترجمه ی سید محمدی

این درس از اهمیت ویژه ای برخوردار است که دارای ضریب 3 و تعداد 20 سوال است.

تنوع و فراوانی بالای مطالب و حجم زیادی از نظریات درمانی ممکن است داوطلب را گیج کند.

بنابراین در صورتی که به اندازه ی کافی زمان دارید، بهتر است هر سه کتاب شفیع آبادی، کوری و شارف را بخوانید اما اگر زمان تان کم است بهتر است نظریه های شفیع آبادی را علی رغم سخت تر بودنش در گفتار، اولویت اول قرار دهید.

منابع روش ها و فنون مشاوره

 • مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره دیوید گلدارد ترجمه ی سیمین حسینیان
 • مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی سیمین حسینیان و آناهیتا خدابخشی کولایی
 • روش ها و فنون مشاوره (مصاحبه ی بالینی) عبدالله شفیع آبادی

منابع موجود در فنون مشاوره عموما کم حجم هستند و مطالعه ی آن ها می تواند درصد خوبی را در دروس اختصاصی ایجاد کند.

در این بخش با 20 سوال دارای ضریب 3 روبه رو هستید که مطالعه ی آن ها نسبت به نظریه ها آسان تر است.

معرفی منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره -گرایش ها

 منابع آمار و روش تحقیق

 • آمار و روش تحقیق دلاور
 • آمار و روش تحقیق مدرسان شریف

در صورتی که در آمار قوی نیستید، می توایند مباحث مربوط به روش تحقیق را بیشتر مطالعه کنید و از این طریق، درصدی نزدیک به 50 درصد در این درس به دست آورید.

منابع درس زبان عمومی و تخصصی

 • کتاب 504
 • کتاب هزار و صد واژه
 • Essential words for Tofel
 • زبان تخصصی رشته ی مشاوره، منصور کوشا یا طالب زاده
 • متون روانشناسی به زبان انگلیسی لیندا لیل

بهتر است زبان تخصصی و عمومی ارشد رشته مشاوره را به صورت همزمان مطالعه کنید تا بتوانید علاوه بر سوالات عمومی، سوالات مربوط به درک مطلب که مربوط به حیطه ی زبان تخصصی هستند را نیز به خوبی پوشش دهید.

منابع مبانی مشاوره

این درس نسبت به سایر دروس از گستردگی بیشتری برخوردار است و طراحی سوالات به نوعی است که لازم است داوطلب علاوه بر مبانی مشاوره، از دانش نظری و حتی خانواده درمانی نیز استفاده کند تا بتواند 20 سوال با ضریب 2 را به خوبی پاسخ دهد.

 بنابراین مجموعه ی نسبتا کاملی از منابع این درس عبارتند از :

 • مقدمات راهنمایی و مشاوره عبدالله شفیع آبادی
 • مبانی راهنمایی و مشاوره عبدالله شفیع آبادی، شکوه نوابی نژاد
 • اصول و مبانی مشاوره، ساموئل گلادينگ، ترجمه ى گنجي
 • پویایی گروه و مشاوره ی گروهی عبدالله شفیع آبادی
 • خانواده درمانی مینوچین ترجمه ی دکتر ثنایی
 • راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای عبدالله شفیع آبادی

منابع آزمون های روانی

آزمون های روان شناسی و رشته مشاوره از جمله دروس به شدت فرار است که به بررسی ویژگی های آزمون های روانی می پردازد و مطالعه ی آن نیازمند تمرین و تکرار و مرور فراوان است.

برای موفقیت در این درس لازم است منابع را چندین بار مرور کنید و به مباحث پرتکرار در آزمون های سال های قبل توجه کنید تا بتوانید ضروری ترین نکات را در ذهن تان نگه دارید و از آن ها نمره بگیرید.

منابع مفید برای آزمون های روانی عبارتند از:

 • آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی، ابوالفضل کرمی.
 • کاربرد آزمون های روانی در مشاوره، حمزه گنجی
 • روان شناسی و سنجش هوش، حمزه گنجی


 آیا شرکت در آزمون های آزمایشی مفید است؟

پاسخ به این سوال بستگی به ویژگی های شخصیتی شما دارد. اگر از جمله افرادی هستید که در پیگیری پروژه های دراز مدتی مانند کنکور با مشکل مواجه هستید، می توانید از آزمون های آزمایشی برای حفظ انگیزه، تلاش و مقایسه خود با جامعه آماری بزرگتر استفاده کنید.

در غیر این صورت می توانید با مطالعه ی دقیق و هوشمندانه ی منابع نیز به نتیجه ی دلخواه تان دست پیدا کنید.

گرایش های رشته مشاوره

رشته ی مشاوره دارای 4 گرایش اصلی خانواده، تحصیلی، توانبخشی و شغلی است که هر کدام مباحث مخصوص به خود را مورد توجه قرار می دهند.

اگر چه از بین این گرایش ها، خانواده در اولویت است و توجه عده ی زیادی را به خود جلب می کند اما بهتر آن است که متناسب با علایق و سلایق شخصیتی و کاری خود، گرایش مدنظرتان را برگزینید.

به عنوان مثال در صورتی که به توانبخشی افراد معلول،کم توان و یا آسیب دیده ی جامعه علاقمند هستید و کار با اقشار آسیب پذیر را دوست دارید، بهترین گزینه برای تان مشاوره توانبخشی است.

علاقمندی به کار با دانش اموزان و فضای تحصیلی می تواند مشاوره مدرسه را به گزینه ی مناسبی تبدیل کند.

 این در حالی است که اگر مشتاق فعالیت در حیطه شغلی، سازمانی و ارتباط با کارخانه ها و کمک به افراد برای رشد و ارتقا شغلی هستید، مشاوره شغلی پاسخ گوی نیازتان است.

در مشاوره خانواده نیز مسایل مربوط به خانواده، نعارضات زوجی، مسایل فردی و پویایی های روابط بیش از سایر گرایش ها مورد توجه قرار می گیرد که می تواند یکی از گزینه های روی میز برای انتخاب و ادامه ی تحصیل باشد.

منبع: کانون مشاوران ایران

سکس گروهی رایگان – اگر به این موضوع فکر می کنید حتما بخوانید

سکس یکی از مهمترین اصول یک رابطه زناشویی است.

داشتن سکس خوب به شما یک زندگی ایده آل می دهد.

اما برای سکس خوب، ما باید به اصول پایبند باشیم.

سکس در زندگی ایده آل

این مقاله در مورد چگونگی لذت بردن چند برابر از یک سکس را توضیح می دهد.

در طول این دوره، آلت تناسلی به شدت حساس است.

برای تحریک بیشتر دردناک خواهد بود. تفاوت در ارگاسم و انزال مهم است.

داشتن ارگاسم چندگانه برای مردان به این معنی است .

که شما در طول یک جلسه نزدیکی چند ارگاسم داشته باشید.

انزال و ارگاسم در مردان دو تجربه فیزیولوژیکی و روانشناختی جداگانه هستند.

وقتی مردان یاد می گیرند این دو را جدا کنند، می توانند یاد بگیرند.

که چگونه برای هر انزال چندین ارگاسم داشته باشند.

نزدیک ترین چیز برای ارگاسم چندگانه این است که یاد بگیریم.

چگونه ارگاسم چندگانه بدون انزال را تجربه کنیم.

سکس گروهی رایگان یکی از عوامل مهم انتقال بیماری های مقاربتی است.

ارگاسم چندگانه 

بجای آنکه درگیر بیماری ایدز و بیماری مقاربی ناشی از سکس گروهی رایگان شوید باید بدانید که ارگاسم چندگانه با همسر می تواند حس خوشایندتر و امن تری به شما دهد.

حدود هشتاد درصد از مردان می توانند این کار را با سه ماه تمرین انجام دهند.

اما شما نباید در مورد نتیجه نهایی بسیار نگران باشید.

سکس و ارگاسم نباید بر اساس میزان چاقی و تعداد دفعاتی که می توانید در یک جلسه انزال دهید، محاسبه شود.

شما قصد ندارید هر چیزی را به کسی در رابطه بگویید.سکس گروهی رایگان

مهم است که به شما بهترین احساس را بدهد به خودتان فشار نیاورید.

باور اشتباه این است که ارگاسم چندگانه باید توام با فشار بدنی و تلاش زیاد باشد.

ارگاسم چندگانه هنگامی رخ می دهد که یک فرد بیش از یک ارگاسم در یک جلسه سکس داشته باشد.

با توجه به دوره های استراحت یا در طول فعالیت جنسی مشابه، بیش از یک ارگاسم وجود دارد.

سپس، هنگامی که شما در یک جلسه سکس دارید، به خودتان فشار نیاورید.

اضطراب مخرب عملکرد جنسی

اضطراب بدترین مخرب در عملکرد جنسی است.

هرچه بیشتر ترس و اضطراب از یک ارگاسم داشته باشید، ارگاسم شما زودتر خواهد شد.

شما باید نفس خود را با تمرکز بر واکنش همسر خود به حرکات تان متمرکز کنید.

شما همچنین می توانید با عقب نشینی انزال خود بر ارگاسم خود غلبه کنید.

برای تقویت کنترل انزال ، تمرین های سکسی را انجام دهید.

این تمرکز بر عضله انزالی است که همان عضله ای است.

که شما برای نگه داشتن جریان ادرار استفاده می کنید.

دکتر کگل این تمرین را به عنوان تمارین برای انزال زود رس .

و قوی تر کردن عضلات جهت سکس مطلوب تر می داند .

این تمرین را در سه ست با بیست بار تکرار انجام دهید.

شما به زودی توانایی خود را برای کنترل این عضلات.

و تاخیر در ارگاسم خود را تا زمانی که خودتان بخواهید انجام می دهید.

دوره پس از ارگاسم

دوره پس از ارگاسم به طور متوسط ​​ حدود نیم ساعت است.

هنگامی که منتظر هستید، چند ترفند جدید را امتحان کنید.

همه چیز بستگی به انواع ترفندهایی است که شما به کار می برید.سکس گروهی رایگان

هرچند، اگر به طور گسترده استفاده شود، خسته کننده خواهد بود، حتی اگر بسیار خوب باشد.

به طور متوسط ​​زنان بدون داشتن دوره استراحت و زمان نامحسوس می توانند چند ارگاسم داشته باشند.

اما بدون تحریک آنها به پایه ی تحریک می رسند. انقباض ها متوقف می شوند.

رحم منقبض می ود و کلیتوریس پایین تر از پوسته آن می رود.

ضربان قلب و تنفس کاهش می یابد و گردش خون به حالت طبیعی می رسد.

کلیتوریس نیز بسیار حساس به تحریک است.

اما سایر قسمت های بدن توجه خاصی به خود جلب می کنند.

روابط جنسی تنها برای تولید مثل نیست.

لذت سکس رایگان

سکس باید یک تجربه لذت بخش برای هر دو طرف باشد و پیوند زوج ها را تقویت کند.

یک سکس یک رابطه بسیار نزدیک و صمیمی بین دو نفر است .سکس گروهی رایگان

و نیاز به تجربه و رابطه بین شما و همسر شما دارد تا بتوانید از آن لذت ببرید.

با این حال، واقعیت این است که اکثر مردم واقعا از آن لذت نمی برند.

مطالعات و مطالعات نشان می دهد که اکثر زنان در روابط به ندرت ارگاسم دارند.

و این امکان وجود دارد که وقتی به ندرت به ارگاسم برسید.

احتمالا نمی دانید که چگونه ارگاسم خود را به حداکثر برسانید.

در زیر برخی از نکات ساده برای کمک به تقویت ارگاسم زنان.

و لذت بردن از سکس به همان اندازه که ممکن است ارائه می شود. ادامه مطلب

چگونه یک مکالمه معنی دار و منطقی داشته باشیم؟

ارتباط می تواند سخت باشد. اغلب اوقات، ما نهایت تلاش خود را می کنیم تا خود و فرد مقابلمان را شاد نگه داریم.

مساله این است که ما همیشه هم بهترین راهکار برای این مورد را نمی دانیم. ممکن است کاری را انجام دهیم که فکر میکنیم درست است و کمک می کند تا ارتباط را در نقطه ای که ما میخواهیم، تثبیت کند.

یا، ممکن است به تلاش هایی که در گذشته هم انجام می دادیم ادامه دهیم با این امید که نتیجه بهتری خواهیم گرفت. نهایتا، ما از این تلاش ها خسته می شویم یا از پذیرش این که ارتباط همین است و تغییر نخواهد کرد منزجر می شویم.

در این مقاله سعی می شود ساختاری برای اینکه چگونه می توان یک مکالمه معنی دار و منطقی با فرد مقابل داشت، ارائه شود.

با دانستن اینکه چگونه می توانید مکالمه ای راهبردی و منطقی داشته باشید، ارتباط شما تقویت شده، احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتری برای هر دوی شما به ارمغان خواهد آورد و راههای جدیدی برای نزدیک شدن به ارتباط به دست خواهد داد .

به این طریق شما به هر آنچه که می خواهید می توانید برسید. تمرین هایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا بدانید چگونه می توان به مکالمه و درگیری شدن در آن سوق پیدا کرد.

این توصیه ها به ایجاد محیطی هدایت گر و سرگرم کننده کمک می کند که در آن هر فردی قادر به یادگیری در مورد فرد دیگر است به گونه ای که هیچ یک به احساسات فرد دیگر لطمه وارد نکنند یا بجای مکالمه مشاجره صورت نگیرد.


آماده کردن زمینه برای مکالمه

 • در هر مکالمه معنی داری، بهترین کار اختصاص زمان برای انجام آن است به نحوی که هیچ یک از دو طرف درگیر نبوده و هر دوی شما انرژی فیزیکی و احساسی برای صحبت کردن داشته باشید.
 • این نوع مکالمات باید جالب و خوشایند باشند، اما اگر هر دو فرد یا یکی از طرفین خواهان مکالمه در آن لحظه نیستند ممکن است منجر به دعوا و کشمکش شود.
 • چیزهایی که شما باید به آن فکر کنید زمانی است که مکالمه خواهید داشت و اینکه در کجا این مکالمه قرار است انجام شود.
 • از گیر انداختن فرد مقابلتان زمانی که درگیر و مشغول است یا خسته است، مانند زمانی که تازه از سر کار به خانه رسیده اند، دوری کنید.
 • موقعیت را ارزیابی کنید و به خاطر داشته باشید که زمان بندی مناسب برای انجام مکالمه قطعا و تا حد زیادی نتایج این مکالمه را تحت تاثیر قرار می دهد.

شروع مکالمه

 • زمانی که برای صحبت و مکالمه به فرد مقابل نزدیک می شویم، بهتر است به طور شفاف و واضح به آنها بگویید که می خواهید در چه مورد و موضوعی صحبت کنبد.
 • سپس، از آنها بپرسید که آیا مایل به صحبت در مورد آن هستند یا نه. اگر بگویند نه، از آنها بپرسید که آیا مایل هستند در زمان دیگری در این مورد به صحبت بپردازند و اینکه چه زمانی.
 • شما حتی می توانید یک زمان را دوتایی و با همدیگر برای صحبت معین کنید. لازم به ذکر است نحوه بیان و مطرح کردن این مکالمه زمینه را برای واکنش و عکس العمل فرد مقابل شما به مکالمه فراهم می کند.
 • اگر فرد مقابل شما حس کند که مورد هجوم قرار گرفته یا در مخمصه است، با حالت تدافعی پاسخ خواهد داد، که توانایی برای داشتن یک مکالمه خوشایند و کارا را کاهش می دهد.
 • یک تاکتیک برای شروع هر مکالمه عمیق و چالش برانگیزی، نزدیک شدن به موضوع با حس کنجکاوی است.
 • اگر تمایل شما بر این است که بدانید فرد مقابلتان چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد، به احتمال زیاد در مکالمه ای درگیر خواهند شد که برای هر دوی شما مفید خواهد بود.
 • به این شیوه تمایل آنها برای وارد شدن در مکالمه بیشتر است.

سایت “کانون مشاوران ایران” به عنوان مرجع روانشناسی، همواره در کنار شماست. متخصص زوج درمانی و خانواده درمانی و مشاوره فردی در نقاط مختلف ایران از جمله اصفهان، تبریز، شیراز و تهران و مرکز مشاوره قیطریه ، شهرک غرب، شریعتی و غیره به مشاوره تخصصی می پردازند.

در طول مکالمه

 • بمانند هر مکالمه عمیق و چالش برانگیزی، شما می خواهید به این فکر کنید که چگونه می توانید احساسات خود را توضیح دهید و چگونه می توانید پاسخ دهید.
 • روانشنسان معتقدند که افراد حرفه ای در مورد چگونگی مزدیک شدن به چنین مکالماتی صبور و آرام هستند و همچنین معتقدند که زوج هایی که دررفتاهای ارتباطی مثبت درگیر هستند، به احتمال زیاد می توانند یک ارتباط بلند مدت و با ثبات را از پیش ببرند.
 • و زمانی که فرد مقابل آنها چیزی بگوید، هرچند حتی شنیدن آن برایشان سخت باشد، با این حال آنها با کنجکاوی پاسخ داده و چیزهایی مانند این می گویند ” این جالبه، در این مورد بیشتر بهم بگو!”.
 • سپس زمانی که مکالمه شروع شد و در طول آن، از عبارات انتقادی و حمله به فرد مقابل خودداری کنید. گاتمن در این باره می گوید، انتقاد اولین مورد از رفتارهای تعیین کننده است که تخریب گرد هستند.
 • هر عبارتی که باعث شود شنونده حس کند مورد حمله قرار گرفته، مورد بی احترامی قرار گرفته  و یا طر شده است، احتمالا منجر به الگوهای مشکل دار دیگر از ارتباطات شود مانند خودداری و مقابله و یا حالت تدافعی شود.
 • به گفته گاتمن، فرق است بین انتقاد و شکایت. شکایت بر رفتار متمرکز است  در حالیکه انتقاد بر خود فرد تمرکز می کند.
 • به منظور ایجاد یک جو ارتباطی که زمینه ساز یک مکالمه ی مفید، مثبت و مشارکتی است، اطمینان حاصل کنید که هر عبارت و جمله ای که بیان می کنید بر چگونگی احساس شما و رفتارهای خاص تمرکز دارد نه اینکه حمله ای به شخصیت و یا رفتار فرد مقابلتان باشد.
 • یک شنونده حمایت گر باشید. به خود اجازه ندهید که با گوشی همراه و یا دیگر اتفاقاتی که حول مکالمه شما رخ می دهد و یا افکاری که یکهو به ذهن شما خطور می کند، حواستان پرت شود.
 • گوش کنید تا درک کنید، نه اینکه صرفا محض پاسخ دادن گوش کرده باشید. سوالاتی جهت واضح تر شدن بحث بپرسید و این به شما کمک می کند تا واقعا درک کنید که فرد مقابلتان چه احساسی دارد.
 • سعی کنید مکالمه فرد مقابلتان را قطع نکنید- تا تمام شدن حرفشان و بیان افکارشان صبر کنید و سپس پاسخ دهید. با صبر کردن تا خاتمه ی صحبت ممکن است چیزی را دریابید که منجر به تغییر نحوه ی پاسخ شما شود.
 • وقتی شروع به صحبت میکنید، به بازخوردهای غیر کلامی فرد مقابلتان توجه کنید. گاهی اوقات درگیر شدن در متاارتباط- ارتباط گرفتن در مورد ارتباط برقرار کردن- کمک کننده است.
 • به عنوان مثال، ممکن است بگویید “به نظر می رسد تو در مورد آن چیزی که من می گویم نامطمئن هستی؟” این استراتژی از جمله تدافعی و انتقادی مانند “تو هیچ وقت من را درک نمی کنی” و یا “چرا این برای تو سردرگم کننده است؟” بهتر است.
 • به جای فرضیه پردازی در مورد اینکه فرد مقابلتان چه احساسی دارد و یا چه فکری می کند، بهتر است دقیقا در مورد آنچه که میخواهید بیشتر بدانید سوال کنید.
 • همچنین به خاطر داشته باشید که یک مالمه شامل تعادلی است از هر دو فرد مکالمه گر و شنونده. سعی کنید از تسلط بر مکالمه اجتناب کنید.

مکالمه مولفه مهمی از حفظ یک ارتباط سالم است. بدون مکالمات، رابطه ها ضعیف تر شده و نهایتا میمیرند.

زمانی که به شیوه ی درست به مکالمه نزدیک می شوید، مکالمات می توانند منجر به کشفیات جدید در مورد اینکه شما و فرد مقابلتان چگونه فکر می کنید و چه احساسی دارید، شوند، احساسات بهتری در مورد صمیمیت و نزدیکی جنسی ایجاد کنند و شاهدی باشند.

برای اینکه شما می توانید در صورت بروز مشکلاتی در ارتباط خود، با همدیگر از این مشکلات عبور کنید.

با پیگیری استراتژی های مطرح شده در اینجا می توانید خود را برای مکالماتی موفق، چالش برانگیز و خوشایند آماده کنید. و زمانی که آماده بودید، این استراتژی ها را در مکالمات خود تمرین کنید.

منبع:مشاورکو


مرکز مشاوره رایگان در تهران

مرکز مشاوره رایگان در تهران می تواند تمامی مشکلات و دغدغه های روحی و روانی شما را حل کند.

یکی از مشکلاتی که همواره شهروندان تهرانی در مرکز مشاوره رایگان ذکر می کنند مشکل کسب ارامش درونی در زنان است.

مرکز مشاوره رایگان در تهران

اساسا، زنان با نگرانی ها و استرس های بسیاری که بر روحیه آنها تاثیر می گذارند.

مبارزه می کنند و از آنجاییکه زنان ستون خانواده هستند.

ناراحتی و استرس آنها به اعضای خانواده به سرعت منتقل می شود و فضای خانه را تحت فشار قرار می دهد.

در این مقاله ما شما را با تکنیک های جالب برای فرار از استرس و نگرانی معرفی می کنیم.

و امیدواریم بتوانید با استفاده از آنها ارامش درونی را به دست آورید.

 • ورزش مستقیم این است که بدن و ذهن شما تقویت می شود.
 • و می توانید خودتان را به راحتی با شرایط سازگار کنید.
 • ورزش منظم به طور طبیعی احساس خوب و مفید به شما خواهد داد.
 • و شما می توانید به مسائل جزئی و با ذهن باز تر حساب کنید.
 • شرایط عمومی را درک کنید. ورزش منظم می تواند.
 • موضوعات عصبی مغز را تعمیر کند و حتی شما را هوشمندتر کند.
 • با این حال، بسیاری از زنان دچار مشکلی هستند .
 • که یک برنامه ورزشی منظم را انجام دهند.
 • و از جمله “من وقت ندارم” یا “من گرفتارم” استفاده می کنند.
 • این زنان با اتهامات مختلف مخالف این هستند.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

استرس و سلامت

 • استرس سلامت از بین می رود، زیرا مهم ترین چیز این است .
 • که ابتدا خود را دوست داشته باشیم و از خودمان مراقبت کنیم.
 • زنان باید از مزایای ورزش مطلع باشند و نباید آنها را به تأخیر بیاندازند.
 • درباره غذای سالم دقت کنید.

هنگامی که کسی استرس می گیرد، تغذیه بیشتر و بهتر می شود.

سبزیجات، نان، خشکبار و تخم مرغ هنگام مصرف استرس را کاهش می دهند و مواد مغذی خوبی هستند.

این ماده، با ویتامین های آن، سبب می شود که سیستم ایمنی اسیب دیده به استرس بازگردد و سیستم عصبی تقویت شود.

به یاد داشته باشید، با این حال، همیشه باید در مورد مصرف غذا مراقب باشید تا چربی تان زیاد نشود.

علاوه بر این، اگر شما یکی از افرادی هستید که به خوردن زیاد علاقه مند هستید.

باید یک رژیم غذایی مناسب داشته باشید.

راه های کاهش استرس

همچنین، موادی مانند میوه های مرکبات، جو، ماهی، کاهو، نان و مخمر آبجو را که نقش مهمی در کاهش استرس دارند، فراموش نکنید.

شوخ طبعی و خنده یک راه جالب و موثر برای کاهش استرس و خلاص شدن از تجربیات ناخوشایند با دیگران است

هنگامی که از خلق و خوی لذت می برید، دیگر نیازی به اتفاق خوشایندی نیست.

 • شما می توانید با احساسات شادی و طنز که از شما می آید.
 • و حتی بدون هیچ دلیل خاصی احساس خوشحالی کنید.
 • با حس شوخ طبعی شما می توانید بسیاری از مکالمات غیر ضروری و تکراری را از بین ببرید .
 • و در بسیاری از موارد تعادل احساسی شما خصوصا زمانی که در حال حرکت هستید.
 • همیشه یک ظاهر خوب داشته باشید.

مثبت بودن 

هنگامی که به مثبت بودن و خوب بودن ظاهر خود می اندیشید.

احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

شما در واقع در لباس زیبا بهتر خود را نشان می دهید.

سبک خاصی از لباس پوشیدن باعث می شود.

شما احساس خوبی کنید و نشان می دهد که شما چه کسی هستید.

 • به عنوان مثال، اگر شما همیشه لباس سیاه پوشیدید، دیگران احساس می کنند .
 • که به دنبال سادگی بوده و تا حدودی مرموز هستید، اگر همیشه از رنگ های روشن استفاده کنید.
 • حس شادی و شاد بودن را القا می کنید بنابراین سعی کنید زیبا به نظر برسید.
 • و زیبایی را مهم بدانید زیرا مردم در اولین دید از ظاهر شما، ویژگی های شخصیت شما را می سنجند.

مراقب خودتات باشید.

مرکز مشاوره خانواده 

در واقع، برخی از زنان عادت کرده اند زندگی خود را با دیگران مقایسه کنند .

و حس خوبی را نسبت به خودشان حس نکنند.

بنابراین از هدیه ای که خودشان دارند و خدا به ان ها داده است، استفاده نمی کنند.

سعی کنید امتیازات و حسادت خود را ترک کنید تا بتوانید از زندگی خود لذت ببرید.

بسیاری از زنان فکر می کنند که می توانند دیگران را تغییر دهند.

آنها فکر می کنند اگر شما به اندازه کافی کار می کنید و ادامه دهید.

طرف دیگر در نهایت یک روز تغییر خواهد کرد؛ البته، کاملا تصور می شود.

که شما می توانید در دیگران موثر باشید.

تغییر دادن رفتار دیگران

اما شما نمی توانید همسر، دوستان و بستگان خود را کاملا تغییر دهید.

آنها اشتباه می کنند آنها ممکن است برای یک زمان کوتاه تغییر کنند.

اما این تغییر هرگز طول نخواهد کشید و تلاش برای تغییر دیگران معمولا شما را نا امید می کند.

بنابراین شما نباید شاد بودن و شادی خود را با توجه به رفتار دیگران تنظیم کنید.

برای بسیاری از زنان، مراقبت از دیگران و توجه به آنها بخش مهمی از زندگی روزمره آنهاست.

مراقبت از عزیزان و کمک به دیگران برای بسیاری طبیعی است و به ما حس شوخ طبعی را می دهد.

اما اگر به خودتان توجه نکنید، این نوع دوست داشتن به شما آسیب می رساند.

خودداری از قبول مسئولیت 

 • سعی کنید مسئولیت هایی را که در نهایت شما را ناراحت می کنند، قبول نکنید.
 • در عوض، سعی کنید در مورد خودتان مراقب باشید، زیرا شما تنها کسی هستید.
 • که می توانید از خودتان مراقبت کنید و هیچ کس در مورد سلامت خود بیشتر از شما نگران نیست.
 • توجه بیشتری به مراقبت های بیشتری که می توانید انجام دهید، مراقبت بیشتری از شما خواهد بود.
 • در دنیای مضطرب امروز، آرامش یک فانتزی عالی است که بسیاری ان را آرزو می کنند.
 • اما برای دستیابی به آن، آرزوی کافی نیست، بلکه به گام برداشتن و انجام کاری مه است.
 • آنچه در ادامه است، برخی از تکنیک های روانشناسی است .

ادامه مطلب

روابط مثلثی

روابط مثلثی به روابطی اشاره دارد که در آن دو نفر فردی را به رابطه خود وارد می نمایند تا مشکلات خود را در رابطه حل کنند.

این شخص ثالث در روابط همسران می تواند مادر، برادرزاده، دوست و بعضی اوقات معشوقه باشد.

در مورد چگونگی خیانت و آنچه که خائن است، بسیار نوشته شده است.

بررسی روابط مثلثی

 • اما فردی که از دیدگاه افراد مختلف و حتی روانشناسان دور می شود، “شخص ثالث” است.
 • کسی که نقش مهمی در این رابطه مثلثی ایفا می کند و اغلب در بیشتر موارد رنج می برد.
 • در این مقاله کمی درباره این “شخص ثالث” خواهیم نوشت.

اگر می دانید کسی که در رابطه بین دو نفر دیگر قرار می گیرد یا شما این تجربه را کرده اید، مقاله زیر مفید است.

دلایل بسیاری ما را وابسته به شخص ثالث می سازد.

یکی از مهمترین دلایل این امر وابستگی، ناامنی و عدم رعایت نیازهای کودکی است.

همچنین، بسیاری از سرمایه گذاری های عاطفی، تهدید سوء استفاده، نادیده گرفتن رابطه بین فرد.

و طرف مقابلش همچنین می تواند دلایل اصلی پیوستن رابطه باشد ثالث شخص ساده نیست.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

روابط مثلثی

 احساسات منفی

در یک رابطه، همانطور که همه افراد فکر می کنند، برای یک شخص ثالث آسان نیست.

شخص ثالث اغلب احساسات منفی زیادی را تجربه می کند.

 • گاهی اوقات عصبانی است چرا شما باید روابط عاطفی خود را به این طریق تجربه کنید.
 • گاهی اوقات مضطرب می شود که آیا این رابطه نشان داده می شود و واکنش مخالف چیست؟
 • او گاهی اوقات فریب خورده است، زیرا او نمی داند که او چنین ارتباطی دارد.
 • گاهی اوقات صدمه به کسی یا دیگران آسیب می زند.
 • گاهی اوقات گیج کننده است زیرا نمی داند درست چیست و چه غلط است.
 • گاهی اوقات توسط فردی که به یک امر وارد شده است خشمگین است و اکنون وابسته است.
 • گاهی اوقات این درست است، زیرا او فکر می کند که راهی ندارد.
 • البته، همیشه اینطور نیست که یک شخص ثالث احساسات منفی را تجربه کند.

احساسات مثبت 

گاهی اوقات نیز احساسات مثبت را تجربه می کند.

هیجانات مانند آسایش، مهربانی، لذت بودن در مرکز، پشتیبانی، توجه و پذیرش برای اولین بار است.

چطوری نباشید؟ در همین حال، مهم تجزیه و تحلیل رابطه و تصمیم درست برای شخص ثالث است.

پیشنهادات زیر برای این مفید است:

 • رابطه خود را بررسی کنید.
 • اول باید روابط خود و خودتان را تجزیه و تحلیل کنید.
 • بهتر است به دقت در مورد این سؤالات فکر کنید:
 • چرا وارد این رابطه می شوم؟ چرا من انتخاب کردم؟
 • خسارت از این رابطه برای من چیست؟
 • تصمیم درست چیست؟ آیا باید به کسی کمک کنم؟
 • اگر فردی مقاومت کند یا نامناسب باشد چه باید بکنم؟ و  غیره.
 • بی رحم نباشید، نه مظلوم، نه نجات دهنده باشید.

دلیل ورود به روابط مثلثی

در روابط مثلثی، فردی که وارد رابطه می شود، در یک دایره ظلم، ستم قرار دارد.

گاهی اوقات می خواهد از شخص، خانواده و جامعه انتقام بگیرد، و بنابراین نقش مستعمره را بازی می کند.

ثالث شخص خود می گوید:

 • اگر کسی به من فکر نمی کند، پس من به کسی فکر نمی کنم.

یک بار او نقش مظلوم را می گیرد و می گوید:

 • من هیچ کاری نکردم و من گناه نداشتم، من نیز مرتکب شدم.
 • یک بار می گوید باید به این خانم یا نجیب زاده کمک کند.
 • زیرا او از بی عدالتی بسیار عصبانی می شود.
 • می خواهد نقش نجات دهنده را بازی کند.
 • همه این نقش ها با واقعیت ها مقابله می کنند.
 • و نه تنها کاری را انجام نمی دهند بلکه فرد را نیز به خطر می اندازند.
 • بهترین نقش آن می تواند یک شخص قاطع و رو راست باشد.
 • که بتواند سرنوشت زندگی خود را تعیین کند.
 • دلایل را به راحتی قبول نکنید.

بهانه های روابط مثلثی

همه بهانه های خود را برای روابط مثلثی خود دارند.

داستان هایی مانند همسر من مریض است و نمی تواند نیازهای من را برآورده کند.

همسر من شخص سردی است و ما رابطه عاطفی خوبی نداریم.

 • شما خودتان می توانید بگویید که شما می توانید با شخص دیگری ارتباط برقرار کنید.
 • و فقط برای انتخاب من صبر کنید؛ بعد از اینکه متوجه شدم او را ناختم، قطعا او را طلاق خواهم داد.
 • من فقط نیاز به یک همدم دارم و حق دارم با شخص دیگری باشم اگر همسرم ان را برآورده نکند.

و چندین عذر دیگر که هیچ کدام توجیهی برای یک رابطه مثلثی و خیانت نیست.

در بسیاری از موارد، ما می بینیم که شخص ثالث با همین دلیل بی ارزش رابطه برقرار کرده است.

و هنگامی که او با واقعیت آشنا می شود، شوکه شده و فریب خورده است.

خودتان را در جهت مخالف قرار دهید.

توجیحات فرد در رابطه مثلثی

 • برای تصمیم گیری درباره قطع یا ادامه رابطه، شاید ساده ترین راه این باشد .
 • که خودتان را در جهت مخالف قرار دهید.
 • این باعث می شود که شما احساس همدلی بیشتری داشته باشید.
 • به عنوان مثال، از خود بپرسید: اگر من نیز خود مریض بودم.
 • آیا رابطه زنم با شخص دیگری را می پذیرفتم؟
 • یا در یک وضعیت دیگر بپرسید: اگر من در رابطه بودم و متوجه می شدم .
 • که زنم رابطه عاطفی با شخص دیگری دارد ایا تحمل می کردم؟
 • یا سوالات مشابهی که بسته به اینکه در چه موقعیتی قرار دارید، مفید هستند.

اگر فکر می کنید که در نهایت از رابطه خارج می شود و شما می توانید روابط پایدار.

و آرام با فردی که دوست دارید، اشتباه می کنید. حضور تیم مخالف.

به ویژه هنگامی که پای کودک در وسط است، دائمی است.

اکثر مردم میدان را ترک نمی کنند و قصد دارند رابطه را صدمه بزنند.

صرف نظر از این، احساس گناه، سرزنش و جنگ های مداوم

در مورد نحوه آشنا بودن همیشه در رابطه شما نقش خواهد داشت.

شما با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد.

ادامه مطلب

چرا شوهرم بهم خیانت کرد

چرا شوهرم بهم خیانت کرد:بسیاری از خانم ها نمی توانند باور کنند که چرا و چگونه شوهر آن به خیانت کرده است.

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.

و مرتبا به خود و یا به مشاوران می گویند چرا شوهرم بهم خیانت کرد؟

در پاسخ این افراد باید گفت که خیانت انواع مختلفی دارد .

و برای افراد مختلف به دلایل مختلفی اتفاق می افتد.

طبیعی است که همسر شما از زندگی با شما دلسرد شود.

چرا شوهرم بهم خیانت کرد؟

او احساس می کند که شخصیت او در صورت افتادن او مورد سوال قرار می گیرد.

و در این وضعیت، اعتماد به نفس فرد افزایش می یابد.

 • اگر شما همچنین متوجه شدید که همسر شما از تعهدات ازدواج خود پیروی نکرده است.
 • می توانید پاسخ های روانشناختی مانند شک و تردید، تردید، تنوع زیاد، ناراحتی و بدبینی.
 • میل به محدود کردن یا کنترل روابط با او، یا حتی احساس عدم اعتماد به او را بیابید.

وقتی کسی از خیانت همسرش آگاه شود، او خودآموز می شود و می گوید به او خیانت می کند.

ما کلمات همسر خود را ندیده ایم و ما نمی دانیم که واکنش نشان داده شده به رفتار شما چیست؟

آیا آنها با این موضوع موافق هستند؟ آنها ببخشند و تمایل دارند زندگی خود را ادامه دهند.

و یا … اکثر مردم زمانی که در این وضعیت هستند، بلافاصله درباره طلاق صحبت می کنند.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 علت خیانت شوهرم

 • با توجه به اینکه شما ذکر کرده اید که در دو سال گذشته شوهرم بهم خیانت می کنه.
 • به نظر می رسد که او تمایل دارد روابط را بهبود بخشد.
 • بنابراین اگر می خواهید موضوع را بررسی کنید.
 • توصیه می کنیم به همسرتان به روشهای مختلف اعتماد کنید.

برای هر رفتار دیگری که باعث سوء ظن و بد رفتاری او می شود، با او صحبت کنید.

شما باید اعتماد آسیب دیده را تعمیر کنید.

هنگامی که اعتماد متقابل در رابطه ای مانند رابطه زناشویی ایجاد می شود.

نباید کسی باشد که باعث بی اعتمادی و حتی طرف دیگر می شود که بتواند مشکل را حل کند.

در واقع، زمان برای به دست آوردن اعتماد نیاز دارد.

رفع بی اعتمادی بین زوجین

 • برای حل مشکل، شما باید دوباره بتوانید عشق خود را به شریک خود اثبات کنید.
 • یعنی با بی اعتمادی خود، حتی به مدت طولانی.
 • همسرتان را دوست داشته باشید و مهربان باشید و با مشاور مشورت کنید.

با تمام اینها، اگر زندگی دنیای فعلی شما دشوار است، اگر آن را بهتر یا بدتر بدانید، آن را از بین ببرید.

یکی از این علائم، جذابیت بیشتر احزاب با چیزهایی است که جز با یکدیگر نیستند.

این به این معنی است که یک فرد تلاش می کند.

بیشتر زمان خود را صرف خارج از خانه خود و با افراد غیر از همسرش صرف کند.

بی تفاوتی و بی توجهی به همسر در مورد مسائل مختلف، از جمله ظاهر.

و رفتار فیزیکی، و نیز در معرض سردی رفتار او، نشانه های مهم دیگر خیانت در زندگی مشترک است.

نشانه های خیانت شوهرم 

نشانه های دیگری از این عبارتند از:

 • خودمختاری، خودخواهی و کنترل خود در یک زندگی مشترک که در آن فرد دیدگاه های خود را به کار می گیرد و به نظرات طرف مقابل خود توجه نمی کند.

به خاطر داشته باشید همیشه واقع بینانه باشید و هرگز خودتان را فریب ندهید .

که این اتفاق برای شما غیر قابل باور نخواهد بود، اما با رویکرد منطقی به همسرتان بدون اتهام به او، در مقابل این مسئله را قبل از این اتفاق به تاخیر می اندازید.

 • زندگی با یک زن بدخواه شاید یکی از سخت ترین کارهایی است که تا به حال انجام داده اید.
 • در صورت تصمیم گیری در مورد آنچه شما می خواهید یا انجام ندهید هیچ پاسخ درستی وجود ندارد.
 • انچه همه شما می توانید انجام دهید این است که با همسرتان ارتباط برقرار کنید.
 • به صدای خود گوش دهید و تصمیم بگیرید که آیا این رابطه ارزشش را دارد. خودت را سرزنش نکن.
ادامه مطلب

عشق وسواسی

بیماری OCD، عشق وسواسی نام دارد.

چهار اختلال روانپزشکی وجود دارد که با عشقی آتشین و احساس خفیف در آغاز و مراحل اولیه یک رابطه روبرو می شوند.

این اختلالات معمولا توسط سبک رومئو ژولیت عشق شروع می شوند اما واقعیت این است .

که عشق رومئو و ژولیت و هر رابطه ای با چنین گرایش ها و احساسات نشانه ای از رابطه ای بیمارگونه می باشد.

بیماری عشق وسواسی

اگر چه ما اغلب به این نوع شور علاقه داریم، ما رویای خویش را پرورش داده ایم.

اما همه این که در این روابط اتفاق می افتد، توهم و اختلال روانی است.

توهم عشق چیست؟ دوست داشتنی عالی است هیچ کس پذیرش، تایید و علاقه شخصی را نمی پذیرد.

اما واقعیت این است که بسیاری از ما نمی توانیم این انتظار را از دیگری داشته باشیم.

از سوی دیگر، رابطه به حق است گاهی اوقات خیلی خسته کننده نیست و ابراز علاقه هم در کار نیست.

ممکن است امور عاشقانه ای وجود نداشته باشد، اما کسی که عاشق عشق است.

تصور می کند که یک نفر او را هر لحظه و عمیقا دوست دارد.

توهم عشق

 • کسی که توهم عشق را به طور مداوم احساس می کند یکی دیگر از توهمات تلپاتیک را دارد.
 • پیامی اسرار آمیز و ویژه و رفتارهای عاشقانه برای او ارسال می شود. او به طور مداوم تفسیر عاشقانه دارد.
 • و در تلاش برای درک عاشقانه از هر چیزی است در بعضی موارد ممکن است فرد در رابطه با هر کسی نباشد.
 • اما هر رفتار خاصی را که شخصا او را به نفع عشق و محبت او باشد، عشق تفسیر می کند.

عشق طیفی از رفتارهای وحشیانه است یکی از این موارد، احساس عشق و عشق با کسی است.

که در طبقه اجتماعی و فکری اش نیست.

بعضی ها علاقه ای به یک ستاره سینمایی یا فوتبال دارند و سعی می کنند.

رابطه ای را از طریق تلپاتی یا هر پیامی در رسانه ها ایجاد کنند.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 علل توهم عشق وسواسی

 • در توهم عشق، فرد فکر می کند که یک فرد به شدت به او علاقه مند است.
 • و می خواهد این پیام را به او تحویل دهد.
 • اگر با کسی که چنین توهمی داشته باشد رفت و آمد دارید.
 • باید از روح و عادت کنترل او آگاهی داشته باشید.
 • او به طور مداوم احساسات شما را نظارت می کند و از آنها استفاده می کند .
 • و معتقد است رفتار شما هیچ معنی دیگری ندارد.
 • تمام تلاش های او برای قطع ارتباط شما با جهان اطراف شما است.
 • علاوه بر این، او چنین انتظاری مشابهی از شما دارد.
 • او انتظار دارد که دقیقا همه چیز معنادار باشد و به همین ترتیب عمل کند
 • توهم عشق توهمی موقت نیست.
 • علاقه ویژه این افراد به یک شخص معروف می تواند .
 • برای سال های زیادی ادامه داشته باشد.
 • این افراد مایل نیستند که خودشان مشکل را حل کنند.
 • بسیار کنترل و تهاجمی هستند و شخص دیگری را تهدید می کنند.

عشق و علاقه احساسی

عشق و علاقه یک علاقه احساسی شدید و تمایل به هم بودن و ابراز علاقه به ابتدای هر رابطه طبیعی است.

عشق وسواسی چیست؟ یک علاقه احساسی شدید و تمایل به همکاری و ابراز علاقه در ابتدای هر رابطه طبیعی.

اما این چیزی نیست که بخواهد در یک رابطه طولانی باقی بماند. شور و شوق عشق در طول زمان کاهش می یابد.

و با احساسات و تجربیات روزمره همراه است. در رابطه طبیعی شما متعهد و ملزم به احترام به نیازهای یکدیگر هستید.

یکی از خواسته های اصلی هر شخص احترام به حریم خصوصی است.

اما متأسفانه، کسی که اختلال وسواس در عشق دارد، دائما درگیر شور و شوق اولیه است.

او این رابطه را به عنوان مجموعه ای از احساسات عشق در نظر دارد و مشکلات روزمره.

خستگی، اختلاف نظر و خشم و ادراک او از هر نوع عدم توجه به دلیل خستگی.

و فشار روزانه یا تنبلی در نظر نمی گیرد. این فقط نفرت و ناخودآگاه است. ادامه مطلب

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی:یکی از انواع مشاوره ها که امروزه خواهان زیادی دارد مشاوره تلفنی است که در زمینه های مختلف کاربرد دارد.

یکی از مهم ترین مزیت های مشاوره تلفنی این است که در وقت فرد صرفه جویی می کند.

مشاوره تلفنی

یکی از مواردی که همواره در مشاوره های با تلفن افراد از آن یاد می کنند مشکل رفتار خشن در کودکان است.

رفتار خشن یکی از جدی ترین و نگران کننده ترین رفتارهای کودکی است.

علاوه بر ترس از سوء قصد خودکشی و مواد مخدر، خشونت در کودکان یکی از مهمترین نگرانی های پدر و مادر است.

اصطلاح خشونت و خشونت برای بیان مفهوم انواع رفتارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

خشونت وار به طور کلی در طول شب اتفاق نمی افتد، اما در طول زمان گسترش می یابد.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 خشونت علیه کودکان

رفتارهای خشونت واری ضعیف در کودکان نوپا تمایل دارند که گریه کنند و بی قراری کنند.

و مثلا رفتاری مثل از بین بردن دستگاه ها، گزیدن، لگد زدن و آزار و اذیت دیگران.

به روش های دیگر ان ها وجود دارد که اغلب در نتیجه نا امیدی و خشم و ظاهر کلی بازی ها و پدر و مادر است.

به ویژه آنهایی که ادامه دارند بعد از شش سالگی در طی کودکی مستعد ابتلا به رفتار خشن هستند.

و می توان گفت که یک کودک این رفتارهای خشونت آمیز و خشونت واری را نشان می دهد .

که احتمالا در دوران کودکی انجام می شود.

تفکر و رفتار کودکان خشن از دیگر کودکان متفاوت است.

رفتار کودکان خشن

 • اکثر آنها اعتقاد عمومی دارند که جهان پر از خشونت است و مردم و این افراد خصمانه هستند.
 • بنابراین آنها به دنبال شواهدی در محیط اطراف خود برای حمایت از این باور هستند.
 • و از رفتارهای دیگر آنها تحت تأثیر منفی قرار می گیرند و آنها فکر می کنند.
 • مردم در حال تلاش برای آنها هستند، به طوری که آنها اغلب ترجیح می دهند .
 • برای پیدا کردن راه حل های خشونت واری برای حل دغدغه ها شخصی خود اقدام کنند.
 • یکی از عوامل مؤثر بر خشونت، فردی است که در معرض خشونت قرار می گیرد.

مرکز مشاوره تلفنی

از جمله: سوء استفاده فیزیکی و مجازات فیزیکی و خشونت درک شده در خانه و یا رسانه ها و غیره.

کودکان رفتارهایی را که تجربه می کنند تقلید می کنند و علاوه بر بودن در معرض خشونت می تواند .

رفتارهای رفتار خشن دیگری را تحریک کند و خشونت در رسانه ها به شدت خشونت نیز افزوده می شود .

خشونت کودکان نیز تحت تأثیر رفتارهای پدر و مادر قرار دارد.

بیشتر این کودکان در خانواده های سرکش رشد می کنند.

 • چنین پدر و مادر به کودکان اهمیتی نمی دهند، آنها نیازهای عاطفی خود را برطرف نمی کنند .
 • و از رفتارهای منفی مانند مجازات، سرزنش یا سرکوب فرزندان خود استفاده می کنند.
 • بنابراین این کودکان فکر می کنند رفتار رفتار خشن بهترین راه حل برای دغدغه ها است.

کودک و مبارزات خانگی

کودکان که در جنگ و مبارزات خانگی عادت کرده اند احتمالا این رفتارها را در زندگی خود نشان می دهند.

رفتار خشن نیز ممکن است ناشی از برخی اختلالات روانشناختی و عصبی باشد.

کودکان با اختلالات خلقی مثل افسردگی، اختلال دوقطبی  و اختلال که دوره یا چرخش افسردگی و بالعکس است.

شادی بیش از حد و مانیا بیشتر در معرض خشونت هستند.

آنها با خشونت شدید روبرو هستند.

 • آسیب شدید مغز به علت شوک یا سایر عوامل عصبی یا داشتن هوش پایین
 • ، یکی از عوامل پیشگیرانه رفتار خشن در کودکان است.
 • عوامل مؤثر بر فقدان افراد خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهند.

پیشگیری از رفتار خشن در کودکان

به عنوان مثال، ناتوانی در یادگیری طولانی مدت، تشدید خشونت در کودکان را در پی دارد.

زندگی در موقعیت ضعیف اجتماعی و اقتصادی نیز می تواند منجر به نارسایی و ناتوانی فرد و در نتیجه خشونت شود.

گاهی اوقات خشونت نشانه ای از توجه کودکان است.

به ویژه کودکان در مورد نگرانی همسالان خود، همکاری متقابل یا وابستگی به همسالان.

یکی دیگر از عوامل مهم در خشونت کودکان است.

به خصوص کودکانی که از طرف پدر و مادر آنها برای حمایت و تصویب رد شده اند.

این کودکان در مدرسه ضعیف هستند و به دنبال افرادی هستند که مثل خودشان هستند.

آنها نیاز به سازگاری با کسی را نشان می دهند و خودشان را ثابت می کنند که خوب هستند.

چرا که آنها همیشه نا امید و محروم بوده اند.

ادامه مطلب