خانواده

متقاعد کردن یک خانواده برای پذیرفتن  بچه ی به دنیا آمده از زن صیغه ایتان

متقاعد کردن یک خانواده برای پذیرفتن بچه ی به دنیا آمده از زن صیغه ایتان

شاید اخیرا متوجه شده باشید که یک بچه ای دارید که در نتیجه حامله شدن زن صیغه ایتان و به صورت ناخواسته به دنیا آمده است
کمک کردن به فرزندتان برای انطباق پیدا کردن با یک خانواده ناتنی (یا ناخوانده)

کمک کردن به فرزندتان برای انطباق پیدا کردن با یک خانواده ناتنی (یا ناخوانده)

معرفی کردن فرزندتان به یک ناپدری یا نامادری یا حتی نابرادری یا ناخواهری می تواند یک چالش سختی باشد، به خصوص در شرایطی که فرزندتان در برابر این تغییر مقاومت…
ترغیب کردن فرزندان بزرگسالتان برای پذیرفتن همسر جدیدتان

ترغیب کردن فرزندان بزرگسالتان برای پذیرفتن همسر جدیدتان

ازدواج باید همراه با برگزاری جشن و خوشحالی باشد. با این وجود، در صورتیکه فرزندان بزگسال شما همسر جدیدتان را نپذیرند، چنین اتفاقی برای شما صورت نخواهد گرفت
نحوه تحمل کردن یک بحران خانوادگی

نحوه تحمل کردن یک بحران خانوادگی

در صورتیکه یکی از اعضای خانواده شما در بیمارستان بستری باشد، یا فرد تامین کننده هزینه های خانواده شغلش را از دست داده باشد یا اینکه اختلاف و دعوای خانوادگی…
روش های سرگرم شدن با خانواده (در خانه)

روش های سرگرم شدن با خانواده (در خانه)

روش های زیادی برای سرگرم شدن در خانه به همراه خانواده وجود دارد. برخی از این روش ها در این مقاله توضیح داده شده اند
زندگی کردن با نابرادری و ناخواهری جدید

زندگی کردن با نابرادری و ناخواهری جدید

خانواده های ناخوانده (دارای ناپدری، نامادری، نابرادری یا ناخواهری) هر سال بیشتر می شوند، ولی کودکان به راحتی نمی توانند خودشان را با شرایط زندگی در این خانواده های نوظهور…

فراموشی رمز عبور