نوشته‌ها

دوستی و مشاوره

دوستی و مشاوره: اعتماد اساس و بنیان هر رابطه ای است در واقع به راحتی می‌توان اولین دوست شد.

و یا اینکه ازدواج کرد اما مسئله اصلی اعتماد به راحتی می تواند در روابط افراد تاثیر داشته باشد.

جواب این است که این مسئله بسیار مهم است دماغ بدون اعتماد نمی توان با هیچ فردی رابطه برقرار برآمده است .

 • بنابراین مهمترین مسئله در هر رابطه دوستی و ازدواج اعتماد است.
 • برای همین بسیاری از افراد همواره بین دوستی و مشاوره ارتباط برقرار کرده و می‌گویند .
 • که اگر می خواهیم که یک رابطه ی دوستی پایدار و سالم داشته باشید حتما از مشاوره کمک بگیرید.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 دوستی و مشاوره

زیرا این افراد با دانش خاص خود می توانند شما را در داشتن یک رابطه پایدار و سالم و یا ازدواج خوب و پایدار کمک کند.

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده بایستی رابطه‌ای بین دوستی و مشاوره را به خوبی بدهیم شده ام .

بسیاری از افرادی که با یک شخص دوست شده اند پس از مدتی رابطه آنها به هم خورده و از هم جدا شده اند.

رابطه زیرا در بین رابطه آنها آنها در کنار یکدیگر بوده اند. اگر به دنبال یک رابطه سالم و کامل با فردی هستیم.

باید به حال آینده و گذشته او اعتماد کامل داشته باشیم چنین شرایطی قطعا به سادگی حاصل نمی شود.

بلکه به شدت نیازمند زمان و همچنین پوشش فرد می باشد .

اعتماد به مشاوره

ذکر این نکته ضروری است که اعتماد در میان افراد می تواند به راحتی حاصل شود اما از بین رفتن آن بسیار ساده تر است.

یعنی اعتماد به سادگی از بین میرود شرایط آن می‌تواند به سختی روزهای اول برگرداند .

وجود اعتماد بین افراد در یک رابطه به آنها اجازه می‌دهد که آنها واقعاً چیزی که هستند را نمایش داد.

و بنابراین حقه ها و دوز و کلک ها کنار می رود افراد می‌توانند با راحتی بیشتری طرف مقابل خود را بشناسند.

و روی یکدیگر صمیمی تر می شوند طرف مقابل ما بایستی به خوبی با ویژگی‌های ما آشنا شود.

تا ما بتوانیم یک دوستی ثابت و پایدار داشته باشیم .

آموزش دوست داشتن 

 • ابعاد ماهیتی قبول کنند که باید همدیگر را فقط به خاطر آن چیزی که هستم دوست داشته باشند .
 • نه به خاطر انتظاراتی که در آینده از آنها دارند زیرا بسیاری از نوجوانان تلاش می‌کنند .
 • که رویایی فکر کرده و تصور کنند که در آینده می تواند افراد را به راحتی تحت تاثیر قرار داده است.
 • و آنها را تغییر دهند اما امکان انجام چنین کاری تقریباً به صفر میل میکند و نشدنی است .
 • بنابراین بایستی واقعاً آن چیزی که هستید را به منصه ظهور رساند و سعی کنید .
 • رویا و دروغ را از خود دور نمایید تا بتوانید شناخت مناسب تری از یکدیگر حاصل کنید .
 • موارد گفته شده از مهمترین مواردی است که همواره در جلسات مشاوره دوستی مطرح می شود.
 • و در واقع دوستی و مشاوره در این زمینه ها می توانند به شدت به یکدیگر نزدیک بوده است .
 • و افراد را برای داشتن یک رابطه مناسب و پایدار در آینده آماده نمایند.

مدیریت دوستی و مشاوره 

مورد اعتماد بین افراد باعث می شود که آن ها یک رابطه صمیمی و دوستانه و صادقانه معین دیگر برقرار نمایند.

در این موارد افراد به راحتی می‌توانند ویژگی طرف مقابل خود را شناخته و نیز صادقانه با یکدیگر رفتار نمایند.

که تأثیر بسیار مهمی در آینده می رسیم و یا ازدواج آنها در صورت انجام خواهد داشت.

 • در ادامه نکات مهمی را برای داشتن یک دوستی پایدار مطرح می کنیم.
 • یکی از مهم ترین نکته هایی که باید رعایت کنیم این است.
 • که هیچگاه نباید به اشتباهات دیگران بخندیم.
 • این یکی از بدترین کارهایی که یک شخص میتواند انجام دهد.
 • زیرا با  این خندیدن ساده افراد می‌تواند به شدت تحت تاثیر قرار گرفته  است .

تاثیر خنده در دوستی 

در آینده اعتماد به نفس خود را به شکل رسمی از دست بدهد همچنین ما نباید بیان می کنیم .

همیشه از مقدم و با نزاکت رفتار کنیم مورد مهم دیگر این است که نباید در حالت های مستی به یکدیگر گوش دهید.

هیچ گاه نباید با صدای بلند صحبت کنیم یا بلند صحبت کردن نشان دهنده آن است .

که فرد قادر به صحبت کردن به صورت منطقی نیست مشکل دارد .

همچنین می‌تواند تاثیر منفی برای طرف مقابل را داشته باشد.

همچنین باید دقت کنیم که همواره باید کنترل خود را داشته باشیم. ادامه مطلب