نوشته‌ها

مرکز مشاوره در باغ فردوس

مرکز مشاوره در باغ فردوس

در رابطه با شکل گرفتن باغ فردوس  زمان معینی ندارد.

معرفی محله باغ فردوس

اما اینگونه که به نظر می‌آید وقت گرفتن محله هنگام پادشاهان قاجاریه یا شاید پیش از آن می باشد .

این محل به خاطر داشتن آب و هوای مساعد و داشتن زمین‌های حاصلخیز در آنجا کشاورزی صورت گرفته است.

  • تحولات پر اهمیتی در این محل رخ نداده است.
  • مثل بیشتر محله های دیگر بعد از انقلاب جمعیت  در این محل افزایش پیدا کرد.

در ارتباط با ساختمان کاربردی این محله می توان بیان کرد که این محل دارای برنامه‌های بسیار قدیمی می باشد .

قدمت محله باغ فردوس

که نشانگر قدمت آن می باشد به طور مثال :مرکز مشاوره در باغ فردوس

  • حمام قدیمی در قسمت میدان تختی .
  • آب انباری که در مسجد قائم قرار دارد از این گونه ساختمان ها می‌باشد.
  • از آثار تاریخی این محل می توان به برنامه های باغ فردوس، باغ نفت، مسجد قائم اشاره کرد.

که توصیف کوتاهی از تاریخچه و تحولات باغ فردوس داده می شود.

از میدان های اصلی در این محله که در زمان گذشته وجود داشت.

و مرکزیت محله در پیرامون آن شکل گرفته می تواند میدان تختی و فخرالدوله را به آن اشاره کرد.

این محله دارای سه نوع قنات در داخل باغ فخرالدوله و قنات قلاب که در خیابان طوس واقع می باشد.

و همینطور قنات فردوس که در خیابان ولیعصر قرار دارد .مرکز مشاوره در باغ فردوس

که هنوز هم با گذر زمان شکل خود را حفظ کرده است و رو به فراموشی نرفته است.

قنات فردوس به خاطر اینکه از نظر پرآبی در زمان قدیم دارای ارزش می باشد.

و همینطور داشتن باغ های فراوان آن دلیل نامگذاری این محله به نام باغ فردوس می باشد.

ادامه مطلب