نوشته‌ها

لجبازی کودکان

لجبازی کودکان

لجبازی کودکان با اینکه در کودکان واکنش نا مناسب می باشد ولی در سن های مختلف در او مشاهده میشود،

جیغ زدن ، آزار و اذیت کودکان ، بد دهنی به دیگران ، کم بودن اعتماد به نفس و برعکس انجام دادن

مسئولیتی که به او داده شده از علائم کودک لجباز می باشد. مرکز مشاوره خوب راه حل مناسبی می باشد.

دلیل لجبازی کودکان

دلیل لجبازی می توان به کیفیت دوران بارداری نسبت داد، عوامل خوش خلق بودن کودکان می توان

به گذراندن دوران بارداری سالم و بدون اضطراب ، تغذیه مناسب و بهداشت روانی اشاره کرد.

تا قبل از 7 سالگی شخصیت کودکان شکل می گیرد، والدین باید متوجه باشند که فرزندشان تجربه ای

در زندگی ندارند و طبق احساسات و خواسته ها واکنش تند از خود نشان می دهند.

همچنین والدین میتوانند از طریق آموزش دادن مشاهده ای به کودکشان رفتارهای مناسب را یاد دهند

زیرا کودک با دیدن،رفتار خوب را قبول می کند.والدین باید از سریع گفتن کلمات و رفتار لحظه ای دوری کنند

و با کودک جدل نکنند و باز زبان به دور از کلامی جلو بروند.

منبع: کودک و نوجوان


مقالات مرتبط :

http://moshaver.kanonm.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88/

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C/