نوشته‌ها

درمان عشق وسواسی

درمان عشق وسواسی

آیا میان عشق معمولی و عشق افراطی فرقی می باشد؟

سوالی که مطرح می باشد در رابطه با تفاوت میان عشق های معمولی .

و افراطی و بیش از اندازه می باشد.

عشق وسواسی چیست ؟ 

  • معمولاً  عشق در ماه‌های اولیه یک ارتباط عاشقانه معمولی و ساده اتفاق می افتد.
  • شامل تفکرات مداوم از عشق محسوب می شود .
  • و اینکه شخص تمایل دارد هر لحظه با فرد مورد علاقه خود سپری کند.
  • ارتباط عاشقانه سالم به طور معمولی در طی زمان شکل خواهد گرفت.
  • و به صورتی که مشتاقانه شخص را به ادامه دادن آن تشویق می‌کند.

عشق سالم

با یک عشق سالم شخص  به ادامه دادن آن در طی سالها تمایل دارد.

که شامل تعهد داشتن،  دوستی و احترام گذاشتن طرفین به یکدیگر می باشد.

  • در حقیقت در این ارتباط سالم:
  • هر دو نفر احساس امنیت ، مواظبت و عشق ورزیدن به یکدیگر دارند.

از زندگی حرفه ای آن ها و همینطور فعالیت های تفریحی آنها در خارج از رابطه عشق آنها صورت می‌گیرد.

متاسفانه اختلال وسواسی عشق مربوط به عشق وسواسی می شود.

فرق میان عشق افراطی و عشق معمولی

فرق میان عشق های سالم و افراطی در این می باشد.

که احساسات به یک وسواس تبدیل می شود.

  • عشق وسواسی و داشتن حسادت .
  • علائمی از مشکل داشتن سلامت روان محسوب می شود.

و جزء نشانه‌هایی می باشد که در یک درصد از بزرگسالان اتفاق می‌افتد.

اشخاصی که دارای چنین حسادتی می باشند و از آن رنج می برند.

ویژگی عشق افراطی

عشق افراطی:بیشتر تجربه های کوچکی از یک سلام و علیک معمولی همکارشان به همسرشان دارند.

یا اینکه  نگاهی به همسر یا عشق خود می شود. ادامه مطلب