نوشته‌ها

مرکز مشاوره شهید دستغیب

محله دستغیب با داشتن محوریت خیابان دستغیب از محلاتی می باشد.

که قسمت غربی آن نسبت به شرقی آن دارای قدمت فراوان می باشد.

و جزو محلات حاشیه ای به حساب می آید.

معرفی محله شهید دستغیب

که از ابتدا  محل زندگی خانواده های مهاجر از استان های غربی کشور.

به خصوص قزوین و همینطور جزو قشر کم درآمد به حساب می‌آید.

  •  از خیابان های پر اهمیت در این محله می توان به  خیابان منوچهری.
  • نیارکی اشاره کرد که در دهه اول دهه ۵۰ به طور نهر جریان داشته است.

و همینطور آب های سطحی محلات بالادست را در خود جای می دهد.

ولی در دهه ۵۰ با پوشانده شدن این شهر به خیابان تبدیل می شود.

همینطور قناتی که در زمان گذشته در این منطقه قرار داشته است .

که مظهر آن در نزدیکی فتح کنونی در داخل پادگان قرار دارد.

مکان های پر اهمیت محله دستغیب

یکی از مکان های پر اهمیت محل شهرک فرهنگیان محسوب می شود .

که در دهه ۵۰ برای  معلمان تاسیس شده است.

خیابان استاد معین جزوه جاده خاکی محسوب می‌شده است.

که  به اسم جاده نظامی مشهور بوده است.

شرایط جغرافیایی این محله  که در منطقه ۹ ناحیه یک واقع می باشد.

  • از قسمت شمال به خیابان هاشمی، از قسمت جنوب به نهر فیروزآباد.
  • از سمت شرق به خیابان شهیدان.
  • و همین‌طور از قسمت غرب به خیابان آیت الله سعیدی ختم می‌شود.

پر اهمیت ترین مکان محله دستغیب

یکی از پر اهمیت ترین مکان ها در این محله قدیمی ترین ابنیه نظامی پادگان جی محسوب می شود.

که در منتهی الیه جنوب این منطقه واقع می باشد.

نقطه های قوت در این محله شامل موارد زیر می شود:

  •  قرار داشتن ساختمان‌های شهرداری ناحیه یک .
  • در محله به عنوان یک عامل تصمیم گیرنده.
  • در رابطه با کنترل شهری در مقیاس ناحیه و همینطور محله.

ادامه مطلب