نوشته‌ها

خشم در نوجوانان

پرخاشگری یکی از مشکلات برخوردی بسیار جدی.

و دارای نگرانی در زمان نوجوانی می باشد.

در کنار ترسیدن از خودکشی و استفاده کردن از مواد.

خشونت  در نوجوان ها یکی که از پر اهمیت ترین نگرانی‌ها در والدین می باشد.

تعریف واژه خشم

از این واژه جهت بازگو کردن مفهوم بسیاری از انواع برخوردها  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مانند:خشم در نوجوانان

 • وجود بدخلقی.
 • بحث کردن و مشاجره کردن.
 • زورگو بودن.
 • خراب کردن لوازم فردی.
 • و بی رحمی نسبت به حیوانات .
 • و همینطور دعوا کردن.

پرخاشگری در نوجوانان

 • پرخاشگری به صورت یک شبه رخ نمی دهد.
 • بلکه در طول زمان افزایش پیدا خواهد کرد.
 • و برخورد های پرخاشگرانه ضعیف در کودکان نوپا .
 • به صورت گریه و زاری کردن اتفاق می افتد .
 • که بیشتر در نتیجه ناکامی و عصبانی شدن ایجاد می‌شود.
 • و عموماً در مقابل هم بازی ها و همینطور والدین آشکار می شود. 
 • به خصوص آنهایی که بعد از ۶ سالگی ادامه پیدا می کند.
 • موجب می شود که کودکان در زمان نوجوانی پرخاشگر شود.
 • و می‌توان بیان کرد که کودکی که برخوردهای خشونت‌آمیز .
 • و همینطور پرخاشگرانه  از خود نشان می دهد.
 • به احتمال زیاد این کار در زمان نوجوانی هم ادامه پیدا خواهد کرد.

خشم در کودکان

تفکر و برخورد کودکان پرخاشگر با دیگر کودکان دارای تفاوت می باشد.

اغلب آنها یک عقیده کلی دارند که جهان پر از خشونت می باشد .

و مردم همگی نسبت به این اشخاص خصومت دارند.

در پیرامون شان به دنبال شواهدی می باشند.خشم در نوجوانان

 • برای تایید کردن این عقیده و از برخوردهای اطرافیان برداشت منفی می کنند .
 • و فکر می کنند که مردم در صدد صدمه رساندن به آنها می باشند .

این ها اغلب این را ترجیح می‌دهند.

که برای برطرف کردن مشکلات فردی خود راهکارهای پرخاشگرانه انتخاب کنند.

عوامل پرخاشگری و خشم

یکی از عوامل پر اهمیت پرخاشگری:

 • قرار گرفتن شخص در معرض خشونت می باشد.

مثل:

 • صدمه جسمی و تنبیه بدنی شدن.
 • و  دیدن خشونت در خانه.
 • یا در رسانه ها و غیره.

ادامه مطلب