نوشته‌ها

راضی بودن از شغل

راضی بودن از شغل

 

 

راضی بودن از شغل یکی از پر اهمیت ترین مشغله های دولت و سازمان ها مختلف می باشد. و از

پر اهمیت ترین عامل بهره وری کارکنان و به وجود آمدن حس مسئول بودن و وفادار بودن به سازمان

می باشد ، که به عامل های مختلفی بستگی دارد.

 

عوامل راضی بودن از شغل

شرکت ها و موسسه های مختلف همیشه سعی دارند که در این عامل قدم بردارند.

*چه عواملی در راضی بودن از شغل اهمیت دارد و باید توجه بیشتری به آن کرد؟

*آیا کتاب هایی در رابطه با این موضوع موجود می باشد که مدیران را راهنمایی کند از مسائل

متفاوت راضی بودن از شغل اطلاع یابند؟

*در شرایطی که مدیرها برای کنترل هیچ آموزشی ندیده اند می شود به رضایت شغلی امیدی

داشت؟

 

راضی بودن شغلی کارکنان

راضی بودن شغل به عامل های متفاوتی مثل:

مسئله اقتصادی و زیستن کارکنان، فردی ، روانشناختی ، فرهنگی اشخاص بستگی دارد.

در دنیای امروزی کشورهای متفاوتی با جستجو های متفاوت در زمینه هایی مثل مواردی که ذکر شد

تلاش می کنند تا نیروی  کار راضی نگه دارند.

*برای راضی بودن شغل، کارکنان چه سهمی برای آن دارند؟

* آیا کارکنان باید در فعالیت هایی که موجب راضی بودن شغلی آنها می شود بازگو کنند؟

*آیا بازگو کردن نیازها ، موجب تخریب محیط سازمان ها می شود؟

 

راضی بودن شغلی

روانشناسان و مشاوران در بر این باور هستند که راضی بودن شغلی کارکنان و اثر راضی بودن در خلق و خو

آنها ، در روند کار اشخاص موثر است و خلاق بودن آنها آشکار می شود.

در حالیکه رفتن در راه  مخالف موجب بی انگیزه شدن آنها می شود.

*کدام  کشورها  توانایی الگو پذیری را برای راضی بودن از شغل می توان مورد ارزیابی قرار داد؟

*به چه صورت می شود مدیرانی که برای جلب راضی نگه داشتن شغلی بی تفاوت هستند را نسبت

به این مسئله آگاهی داد؟

*آیا قانونی در این مسئله راضی بودن از شغل به وجود آمده که در قوانین کار همه وظیفه دارند

به آن عمل کنند؟

 

پرسش نامه ارزیابی میزان راضی بودن

برای مورد بررسی قرار دادن راضی بودن از شغل کارکنان و بیشتر شدن بهره وری :

یکی از روش ها ترتیب دادن پرسش نامه می باشد که همه جهات زیستی و روانی پرسنل را در نظر

بگیرد.

این پرسش نامه توانایی در جهت فعالیت های مدیران اشخاصی را ، برای بیشتر شدن راضی بودن از شغل

مشخص کنند و قدمی در سوی به کار گرفتن استعداد ها به سازمان ارائه دهند.

* پرسش نامه های راضی بودن از شغل چه چیزهایی را مورد بررسی قرار می دهد؟

* آیا پرسش نامه هایی موجود می باشد که بشود آن را از اینترنت ذخیره کرد؟

*آیا پرسش نامه ها برای هر سازمانی به صورت جداگانه باید تدوین کرد یا پرسش نامه هایی برای همه

سازمان ها با عمل متنوع وجود دارد؟

 

راضی بودن از شغل یعنی چی ؟

راضی بودن از شغل یکی از حق های اولیه اشخاص در سازمان می باشد.

از آنجایی که هر شخص برای سالم بودن روان احتیاج به حس موثر بودن دارد یکی از مهم ترین خواسته ها

برای رسیدن به حس راضی بودن از خود ، راضی بودن از شغل می باشد که بعضی اوقات با کوشش کارکنان،

سازمان آنها را دل زده و افسرده می کند.

*آیا در حالیکه از شغل راضی نباشیم باید در هر شرایطی کار خود را عوض کنیم؟

*اگر برای جدا شدن از سازمانی که در آن از شغل خود راضی نیستیم توانایی نداشته باشیم به چه صورت

توانایی مقابله با افسردگی از این مسئله را داشته باشیم؟

*نقش خصوصیات شخصی کارکنان در راضی بودن از شغل در چه حدی می باشد؟

هر شخصی در عوض سعی که برای انجام بهتر شدن مسئولیت خود انجام می دهد ، باید مقداری توجه و

موفقیت کسب کند.

این مقدار از توجه ، ترقی و همچنین علت های روانی شخص متوجه می شود که سعی او به طور دقیق

مد نظر قرار گرفته است و در آخر موثر خواهد بود.

در حقیقت این احساس ، راضی بودن شغلی می باشد و سعی شخص را افزایش می دهد.

*آرامش در شغل در راضی بودن از شغل چه تاثیری می گذارد؟

*آیا سعی سازمان در جهت ترقی سطح یادگیری کارکنان به راضی بودن از شغل کمکی می کند یا امکان

دارد برخی کارکنان خسته شوند؟

*برای بیشتر شدن بهره وری ، راضی بودن از شغل کفایت دارد یا به عوامل دیگر احتیاج می باشد؟

 منبع: کانون مشاوران ایران


دیگر مقالات :

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C/