نوشته‌ها

مهارت های خود کنترلی

مهارت های خود کنترلی:از پرداختن به بیدار ماندن تا دیر وقت در هنگام شب برای چک کردن ایمیل ها.

تا  مصرف کردن مقدار فراوانی کربن هیدرات خود کنترلی اتفاقی محسوب می شود .

که با تمرین روزانه می‌توان آن را کسب کرد.

توانایی خود کنترلی

اگرچه امکان دارد بعضی از اشخاص اعتقادی به آن نداشته باشد ولی خود کنترلی توانایی می باشد.

که می توان  آن را به دست آورد و آن را گسترش داد.

وجود داشتن این توانایی در انسان ها موجب می‌شود که تمایز آنها از حیوانات مشخص شود .

و این توانایی می باشد که با اطلاع و تمرین می توان آن را به دست آورد.

در واکنش سریع و به صورت ناخودآگاه  شرایط ها ما می توانیم که در ابتدا درباره ی آن تفکر کرد.

و بعد واکنش به صورت منطقی از خود نشان دهیم.

آموختن مهارت خود کنترلی

خود کنترلی مهارت آموختنی محسوب می شود .

و با تمرین کردن و توجه به موارد زیر می توان برنامه فعالیت های روزانه خود را مانند:

  • هنگام رفتن به رختخواب.
  • همینطور خاموش کردن کامپیوتر.
  • بعضی از درخواست هایی که بدون منطق می باشد تنظیم کرد.

 

تاثیر روی غذا خوردن 

  • بهترین  صدمه ای که شما می توانید به جسم و روح خود وارد کنید .
  • این می باشد که برای زمان طولانی به گرسنگی بپردازید .
  • هنگامی که قند خون شما کاهش پیدا می کند شما بیشتر به خوراکی های شیرین میل دارید.
  • که قند خون شما را افزایش دهند و شما را درگیر پرداختن به رژیم‌های سنگین می‌کنند.
  • علاوه بر صدمه هایی که گرسنگی به جسم شما خواهد زد برای مغز هم دارای ضرر می باشد.

تبدیل خودکنترلی به عادت

به خودتان اجبار کنید تا هنگامی که خود کنترلی برای شما به یک عادت تبدیل شود.

ادامه مطلب