نوشته‌ها

جذابیت های بصری و افزایش امید به زندگی شهروندان

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.

نقاشی و تابلوهایی که در سطح رفت و آمد مردم نصب می شوند دارای موضوعات مختلفی هستند

که باعث شادی و امید پیدا کردن زندگی  در میان مردم می شود.

جذابیت های بصری

نقاشی هایی که در شهر نصب هستند باعث زیبایی شهر می شوند و پیام هایی را به شهروندان انتقال می دهند

که باعث یادآور شدن  و ادامه فرهنگ گذشتگان در میان نسل جدید می شوند.جذابیت های بصری

انتخاب کردن سبک قهوه خانه ای بر مبنای دقیقی صورت گرفته ، طرح و رنگ آمیزی آن از الگوهای قدیمی تثبیت شده است

که نقاشان به غیر از نگارگری ، نقاشی های دوره های زندیه و قاجاریه را به حرکت انداخته اند.

این نقاشی ها برای انتقال پیام به مخاطبان می باشد و به دور از هرگونه شعار است

که باعث تاثیرگذاری بیشتری در بین مردم  شده و هنرهای اصیل را ادامه داده اند.فزایش امید به زندگی

منبع: فارس پاتوق