نوشته‌ها

عمل زیبایی و صدمه به چشم

از نظر مشاور جراحی زیبایی عمل زیبایی و صدمه به چشم بیشترین عوارض  در تزریق، افتادن پلک ها، بسته نشدن پلک ها، بسته شدن مجرای چشمی و ریزش دائم اشک می باشد.

زیبایی هایی که باعث می شود سالم بودن چشم صدمه ببییند

هر گونه عمل جراحی و غیر جراحی در ناحیه میانی و فوقانی صورت، دخالت بر روی چشم و ارگان های چشم دارد.

جراحی هایی که برای زیبایی صورت می‌گیرد در ناحیه پلک ها، ابروها و گونه ها و پیشانی،  توانایی این را دارد که بینایی فرد را تحت تاثیر قرار دهند.

هیچ وقت بیان می‌کنیم که چه کسی باید در کدام قسمت از صورت خود جراحی کند ولی اگر قرار است که جراحی یا تزریق به پیشانی تا گونه انجام شود، در آن بهتر می باشد که با معاینه چشم پزشکی همراه باشد.

Lower-Eyelid Blepharoplasty.Asian Eyelid Surgery.Upper blepharoplasty.Correcting the aging process

عوارض ایجاد شده از جراحی زیبایی

خشک شدن چشم،  ریزش اشک، عوض شدن غیر معمولی محل پلک ها و مژه ها ، دوربینی،

کم شدن دید و….  از جمله عوارض جراحی و تزریق می باشد. به دلیل اینکه تعداد فعالیت های غیر جراحی مانند بوتاکس،  فیلر،  افزایش دارد،  در نتیجه این گونه فعالیت ها بیشتر از دچار عوارض می باشد.

در  صورتی که عوارض ناشی از جراحی بر روی چشم و اطراف چشم بیش از حد جدی می باشد.

عوارض از نظر مشاور جراحی زیبایی

بیشترین عوارض ناشی از تزریق، 

  • افتادگی پلک ها،  ب
  • سته نشدن پلک ها، 
  • بسته شدن مجرای چشم
  • و ریزش دائم اشک می باشد.

عارضه چشمی مربوط به بوتاکس می باشد ولی عوارض ژل های بدون استاندارد ماندگارتر می باشد.

منبع: فارس پاتوق


دیگر مقالات :