نوجوان

نحوه برخورد با کودکان بزرگسالی که دوست دارند رابطه ای با شما نداشته باشند

نحوه برخورد با کودکان بزرگسالی که دوست دارند رابطه ای با شما نداشته باشند

در صورتیکه بچه تان تمایلی به صحبت کردن با شما نداشته باشد، دچار یک ناراحتی عمیقی خواهید شد و این ناراحتی تاثیر قابل توجهی بر روی خوشحالی شما خواهد داشت
نشانه های هشدار خودکشی در نوجوانان

نشانه های هشدار خودکشی در نوجوانان

  اغلب نوجوانان با افسردگی شدید در مورد خودکشی فکر کرده، صحبت نموده یا با اقدامات برای نشان دادن خودکشی جلب توجه می کنند . اما تعداد هشدار دهنده و
مطالعه ی واکنش های مغزی نوجوانان در هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی

مطالعه ی واکنش های مغزی نوجوانان در هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی

  این مطالعه تاثیر دوستان و بسیاری از مسایل دیگر را در زندگی نوجوانان آشکار می سازد. منبع: دانشگاه لوس آنجلس – کالیفورنیا مطالعه ای بیسابقه توسط دانشگاه UCLA آمریکا
چگونه نوجوانتان را به سمت فعالیت های خانوادگی بکشید

چگونه نوجوانتان را به سمت فعالیت های خانوادگی بکشید

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید. خانواده ها با سهیم کردن عواطف،
مطالعه ی واکنش های مغزی نوجوانان در هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی

مطالعه ی واکنش های مغزی نوجوانان در هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی

نوجوانان و شبکه های احتماعی این مطالعه تاثیر دوستان و بسیاری از مسایل دیگر را در زندگی نوجوانان آشکار می سازد. منبع: دانشگاه لوس آنجلس – کالیفورنیا مطالعه ای بیسابقه

فراموشی رمز عبور