نوشته‌ها

پیشرفت املاء کودکان

 • کودکان خردسال به نشانه ای اشاره می کند که شامل حرفی از نام او است و فریاد می زند«پدر این اسم من است!) یا روی قطعه کاغذی چیزی خط خطی می کند و با غرور اعلام می کند که من نوشتم«مادر بزرگم را دوست دارم» ، این آغاز راه او برای موفق شدن به عنوان کتاب خوان و نویسنده است. همچنین، او نشان می دهد که می داند صورت نوشتاری، بخش مهمی از زندگی روزانه است. آگاهی از صورت نوشتاری و الفبا، دریافت ها و برداشت های اولیه کودکان است که زبان نوشتاری معنی و مفهوم را به خود به همراه دارد. همچنین، این ها مهارت هایی هستند که می تواند با شادی و نشاط و به طور هدفمندی در دوره پیش دبستانی القا شود. به علاوه، این ها مهارت هایی هستند که می بایست در پیش دبستانی برای آن دسته از کودکانی که هیچ امکانات و موقعیت های دیگری برای یادگیری آنها ندارند، پرورش داده شود.
 • آگاهی صورت نوشتاری و الفبا چیست؟
 • عنصر اساسی بنیادی رشد سوادآموزی زود هنگام کودکان در قلمروی آگاهی صورت نوشتاری و الفبا قرار دارد. این قلمرو شامل تعدادی از مهارت های حساس و مهم ، مانند دانش قراردادهای کتاب(مثلا توانایی تشخیص عنوان کتاب)، قرار دادهای صورت نوشتاری(مانند جهت راست به چپ نوشتن در فارسی)، مفهوم حرف و واژه (مثل توانایی تطبیق واژه های نوشته شده با واژه های گفتاری) و دانش الفبا(شناخت ویژگی ها و نام های حروف الفبا) است.
 • قراردادهای کتاب:
 • کودک می تواند ………….. را شناسایی کند.
 • روی جلد کتاب
 • پشت جلدکتاب
 • عنوان کتاب
 • عنوان صفحه
 • نقش نویسنده
 • نقش طراح/ عکاس
 • قراردادهای صورت نوشتاری:
 • کودک می تواند………………………. را شناسایی کند.
 • خط بالایی صورت نوشتاری در صفحه
 • خط پایینی صورت نوشتاری در صفحه
 • پیشروی راست به چپ نوشتار (در فارسی)
 • کودک می داند چگونه ………………………….. به خط بعدی برود
 • مسیر صورت نوشتاری در صفحه را دنبال کند
 • واژه ها را در صفحه بشمارد
 • حروف را در یک واژه بشمارد
 • دانش الفبا
 • کودک می تواند ………………….. را شناسایی کند/ نام ببرد.
 • هر حرف در یک صفحه
 • یک حرف خاص/ حروف خاص در صفحه
 • یک حرف از نام خودش
 • تمام حروف در نام کوچکش
 • تطبیق صدا- نماد یک حرف یا حروف
 • به طور کلی ، آگاهی نوشتاری به تشخیص قواعد ویژگی های زبان نوشتاری کودکان اشاره می کند، آگاهی صورت نوشتاری، شامل توانایی کودکان برای درک و شناختی است که واژه ها در نوشتن با گفتار مطابقت دارند و اینکه آنها باید با گفتگوی جهت دار مطابقت داشته باشند.
 • کودکان دارای آگاهی صورت نوشتاری، می فهمند که نوشته ها، نه تصویرها، واژه ها را در صفحه نشان می دهند و اینکه نوشته ها در زندگی آنها استفاده های عملی بسیار دارند. آگاهی الفبا به توانایی کودکان برای تشخیص و نامیدن حروف الفبا به صورت جداگانه و درون محتوای واژه ها اشاره می کند. این امرمثل یک لیست طولانی مهارت های جداگانه به نظر می رسد، اما در حقیقت، همان طور که کودکان یاد می گیرند چطور از کتاب ها استفاده می شود، به طور هم زمان این آگاهی ها نیز پرورش داده می شوند.
 • مهم است توجه کنیم پیشرفت آگاهی صورت نوشتاری و الفبای کودکان، طبیعی نیست، بلکه شناختی است که از طریق مداخله عمدی و مستقیم به وسیله بزرگسالان، مراقبان و دیگرانی که برای شناسایی حروف، بخش هایی از کتاب و عملکردهای بسیار صورت نوشتاری وقت صرف می کنند، گسترش می یابند. این واقعیت که این مهارت ها طبیعی نیستند، بی واسطه و مستقیم هم نیستند ، کودکانی با دسترسی گسترده به کتاب و نوشتار و بزرگ سالانی که در مورد کتاب و نوشتار صحبت می کنند، ممکن است به نظر برسد این اطلاعات مقدماتی را به طور طبیعی رشد و توسعه می دهند و این امر می تواند باعث شود معلمان پیش دبستانی انتظار داشته باشند دیگر کودکان هم همین اطلاعات را گسترش دهند. در واقع، شناخت کودکان از آگاهی صورت نوشتاری و الفبا دارا می باشند، محدود می شود. نظر به اینه کودکانی که وارد پیش دبستانی و سپس کلاس های مهد کودک می شوند دارای تجربه ها و در معرض صورت نوشتاری متفاوت وسیقی قرار داشته اند، معلمان پیش دبستانی، همان طور که برای جلب توجه به عملکرد و اهداف نوشتاری فعالیت های یادگیری را برنامه ریزی و اجرا می کنند، باید نسبت به این تفاوت ها توجه کرده و مواظب باشند، خبر خوب این است کودکانی که قبل از پیش دبستانی این تجربه ها را نداشته اند، می تواند آنه ها را در طی دوره پیش دبستانی کسب کنند.پیشرفت املاء کودکان
 • چرا آگاهی صورت نوشتاری و الفبا مهم است؟
 • کودکان با درک و دریافت جدی آگاهی صرت نوشتاری و الفبا ، در می یابند که زبان نوشتاری یک رابطه متقابل با زبان شفاهی دارد. یعنی اینکه، آنچه می گوئیم می تواند نوشته شود و سپس دوباره خوانده شود. این شناخت با خود این درک را به همراه می آورد که بسیار شبیه زبان گفتاری، واژه های نوشته شده پیامی را منتقل می کنند و منبعی از شادی و نشاط ، اطلاعات و دریافت را فراهم می کنند. کودکان بدون این درک و دریافت عملکردهای نوشتاری، احتمالا با آموزش خواندن رسمی درگیر و در تقلا خواهند بود. هیئت ملی سواد آموزی دوران کودکی دریافت که علاوه بر آگاهی واج شناسی، دانش صورت نوشتاری حروف، یکی از قوی ترین پیش بینی های موفق زود هنگام کودک در خواندن است. همچنین، تحقیقات نشان می دهند که اطلاعات کودکان از نام ها و شکل های حروف، یک نشانه و راهنمای قابل اطمینان موفق خواندن آینده است.این امر معقول و منطقی است. به منظور اینکه کودکان بخوانند، لازم است واژه های جداگانه را تشخیص دهند، به حروف آن ها توجه کنند، به صداهای هر حرف دست یافته باشند و صداها را با یکدیگر ترکیب کنند. به هر حال، پیشرفت در آگاهی صورت نوشتاری و الفبا به در معرض قرار گرفتن و مشارکت با عملکردها و شکل های صورت نوشتاری متنوع، بسیار بستگی دارد.
 • کودکان بسیاری قبل از اینکه وارد مدرسه شوند برای مدت طولانی تجربه های پرباری کسب و در معرض صورت های نوشتاری زیادی قرار گرفته اند. والدین یا مراقبان در هنگام گردش و سفر با اتومبیل یا اتوبوس، ممکن است توجه کودکان را به نشانه ها، برچسب ها و تابلوی آگهی ها جلب کرده باشند. آنها احتمالا در کنار والدین و خواهران و برادران بزرگتر با خواندن کتاب و یادگیری (به طور اتفاقی) در مورد مسائلی مثل، عنوان ، نویسنده، روی جلد کتاب و پشت آن و چگونه ورق زدن صفحه ، ساعت های بی شماری را صرف کرده باشند. آن ها می دانند که شما واژه های روی صفحه را می خوانید، نه تصویرها را . آنها ممکن است با حروف الفبای آهنربایی بر روی یخچال بازی کرده باشند و احتمال دارد حرف اول نام خودشان را به سرعت تشخیص دهند. احتمال دارد آنها والدین یا پدر و مادر بزرگ خود را مشاهده کرده باشند که مطالب نوشتاری را هم در خانه و هم در جهان اطراف آن ها خوانده و نسبت به آن واکنش نشان داده باشند. به دلیل این تجربه ها ، این کودکان دارای دریافت جدی هستند که مطالب نوشتاری مهم و معنی دار است. این آگاهی کمک می کند تا برای خواندن و نوشتنl موفق آینده شان پایه و اساسی را قرار دهند.
 • متاسفانه واقعیت موضوع این است که همه کودکان با یان دیدگاه ها و تجربه های ارزشمند وارد کلاس های پیش دبستانی نمی شوند. از آ«جایی که تحقیقات نشان می دهند عملکرد کودکان بر روی تکالیف آگاهی صورت نوشتاری و الفبا پیش بینی کننده پیشرفت خواندن آینده کودکان است، آموزش پیش دبستانی باید ماهرانه ایجاد شود تا شامل تمرکز روزانه و عمدی برای کمک به این دانش باشد. اخبار مشوق این است که آگاهی صورت نوشتاری و الفبا به خصوص برای آموزش پاسخگو است. زمینه های مورد نظر آگاهی نوشتن، مانند قرار دادهای کتاب و نوشتار، مفاهیم حرف و واژه و دانش الفبایی می تواند به صورت شادی آور و با هدف مشخصی در آموزش کلاس های پیش دبستانی القا شود.

منبع : پیشرفت املاء کودکان