نوشته‌ها

همسرم خیانت کرده

همسرم خیانت کرده:شما هنگامی که به ازدواج کردن می پردازید.

و احتیاج عاطفی و جنسی شما رفع نشود.همسرم خیانت کرده

به چه صورت بر طرف خواهید کرد؟

علت خیانت همسرم

به عقیده شما چقدر زن و شوهرها برای برطرف کردن اختلافات خود از مشاوره خانواده استفاده خواهند کرد؟

اگر با خیانت کردن همسر خود رو به رو شدید راهکار هایی موجود می باشد که :

 • بهترین راه را برای کنار آمدن با احساسات خود .
 • جبران شدن اعتماد و برگشت دوستی و صمیمیت می باشد.

بیشتر مردها علاقه دارند که به همسران خود ثابت کنند که جذاب می‌باشند.

به طور مثال برای خود بازگو خواهند کرد که اگرسنم بیشتر شود .همسرم خیانت کرده

بازهم سرحال خواهم بود و از لذت دست بر نخواهم داشت.

اگر به دنبال هیجان تازه باشند سراغ رابطه فرازناشویی خواهند رفت.

رفتار با خیانت همسر

همسری که زنش خیانت می کند و بلافاصله بعد از آن به مقابله به مثل می‌پردازد.

همسر صدمه دیده بیان می‌کند که بلایی سرت می آورم.

که متوجه شود که خیانت همسر بسیار دشوار و تلخ می باشد.

شوهر امکان دارد از لحاظ عاطفی به پختگی کامل نرسیده باشد.

و نمی‌تواند در برابر نارضایتی همسرش غرور خود را به حفظ کردن بپردازد .

به همین به دنبال یک رابطه جدید می باشد تا بتوانند ضعف خود را جبران کنند.

خیانتهای همسر دارای چند نوع می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

خیانت ذهنی همسرم

 • اگر همسری در ذهن خود به طور دائم به شخص دیگری فکر کند.
 • به تدریج برای همسرش بهانه جویی می کند.
 • به طور مثال تو چرا این کار را با من نمی کنی؟
 • یا برای همسر خود بازگو میکند که از همسر های اطرافیان یاد بگیر ببین چقدر با هم خوب هستند.
 • این مقایسه به دلیل این می‌باشد که در ذهنش به صورت مداوم به یاد طرف مقابل می‌افتد.
 • و علاقه دارد که هر چه سریعتر باید به رابطه بپردازد.همسرم خیانت کرده

خیانت رفتاری همسرم

 • هنگامی که شوهر یا زن با نفر سوم ارتباط برقرار کنند.
 • خانوم با پسر مورد علاقه خود رفت و آمد می‌کند .همسرم خیانت کرده
 • از سوی دیگر مرد هم با طرف مقابل خود به مکالمه کردن می‌پردازد. 
 • هیچ گونه رابطه جنسی موجود نمی باشد و فقط به طور پنهان با یکدیگر می باشند.

منبع: مشاورانه


در ارتباط خیانت همسر بخوانید :

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F/

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F/