نوشته‌ها

مهارت نه گفتن به کودک

مهارت نه گفتن به کودک

مهارت نه گفتن به کودک

 یکی از ابعاد مهم آموزش به کودک “گفتن نه ” به کودک است که والدین این مهارت را در کودک نهادینه کنند.

یکی از راهکارهای آموختن این مهارت در کودک مقابله در برابر خواسته های غیر منطقی آنهاست ،

که با توضیح درباره انجام ندادن این درخواست ها به کودک محدودیت را میتوان یاد داد.

مهم تر از آن این است باید در برخورد تان ثابت بمانید و نباید با گریه افتادن کودک از تصمیم خود کوتاه بیایید و خواسته اش برآورده کنید.

درست یاد دادن این کلمه به کودک یاد بدهید که کلمه “نه ”  شخصیت او را زیر سوال نمیبرد بلکه نظرها متفاوت است

و برایش به روشنی توضیح بدهید این کلمه به رابطه بین من و تو آسیب نمیزند.

کودکی که در جریان کلمه ” نه ” قرار بگیرد در دوران جوانی یاد میگیرد که به طور مثال وقتی دوستی به او سیگار تعارف کرد

بدون ترس از قطعی رابطه به اون نه بگوید .

همین طور در زندگی زناشویی به توقع های نا به جای همسرش بدون در نظر گرفتن خطر زندگی جواب منفی دهد.

وقتی کودکان پشت سرهم از شما درخواستی دارد و جواب منفی میگیرد بخاطر بی حوصلگی نظرتان را عوض نکنید

و روی تصمیم خود بایستید و با مهربانی با او یاد دهید تکرار آن موجب عوض شدن نظر شما نمیشود

و دلیلی ندارد به خاطر پافشاری  نظر شما عوض شود.

منبع: کودک و نوجوان