نوشته‌ها

مشاوره فردی چیست ؟

مشاوره فردی چیست ؟

مشاوره فردی دارای سه هدف می باشد:

پیشگیری در مشاوره فردی

 •  در مشاوره فردی سعی می شود.
 • تا با ارائه دادن آگاهی های روانشناختی .
 • یاد دادن توانایی های ضروری به رجوع کننده کمک شود.
 • تا با شرایط های متفاوت زندگی سازگاری مطلوبی برقرار کنند.

رشد کردن با مشاوره فردی

 • آسان شدن رشد رجوع کننده .
 • شکوفایی توانایی‌های او  یاری می‌دهد.

مداخله درمانی با مشاوره فردی

 • مشاوره فردی به شناخت.
 • کشف کردن راهکار برای مشکلات رفتاری رجوع کننده  می‌پردازد.

 

مراحل مشاوره فردی 

 مشاوره فردی به صورت می باشد که:مشاوره فردی چیست ؟

 • ارتباط دوطرفه را برقرار می‌کند .
 • فرصتی را برای ایجاد تبادل نظر میان مشاور و رجوع کننده به وجود می آورد.
 • شرایط کاملا”  محرمانه برای کشف راهکار مشکلات رفتاری.
 • با تناسب داشتن با توان مهارتها و درک کردن رجوع کننده صورت می‌گیرد.
 • در شناختن و کشف کردن راهکار رفتاری به فرق های شخصی رجوع کننده توجه می شود.
 • از شیوه های متناسب و  دارای تنوع در مداخله درمانی مورد استفاده قرار می دهد.

تحولات مشاوره فردی

مشاوره فردی در آغاز تحولات در درک کردن عواطف .

بعد از آن در برداشت ها و طرز تفکر .مشاوره فردی چیست ؟

و در آخر در برخورد رجوع کننده به وجود می آورد.

رویکرد مشاوره فردی

رویکرد مشاوره فردی دارای مراحلی می باشد:

 • حضور داشتن: در این مرحله در جلسه مشاوره حضور پیدا می کند.
 • و رابطه مشاوره ای  آغاز می شود.

مشاور دارای آرامش می باشد و به صورت صمیمی با رجوع کننده برخورد خواهد کرد.

 • به ارتباط غیر کلامی رجوع کننده  مانند:
 • شرایط بدنی،  تماس چشمی توجه بیشتری می شود.

رجوع کننده ای که دارای افسردگی می باشد به سر و وضع  خود رسیدگی نمی کند.

آه بلند می کشد و رنگ آن به صورت پریده می باشد.مشاوره فردی چیست ؟

و با مشاوره نمی‌توانند تماس چشمی برقرار کنند.

در آغاز رجوع کننده نمی داند که از کجا باید آغاز کند و دارای اضطراب می باشد.

 

منبع: مشاورکو


در ادامه بخوانید :

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/