نوشته‌ها

وقتی شوهرم خیانت کرد چه کنم؟

وقتی شوهرم خیانت کرد چه کنم؟

پیشنهاد هایی برای برطرف کردن خیانت شوهر خود باید انجام دهید .

شامل موارد زیر می باشد:

شما فرشته محسوب نمی شوید .

وقتی شوهرم خیانت کرد چه کنم؟

برخورد با خیانت شوهر

 • اگر چه حفظ کردن یک رابطه زناشویی دشوارترین حفظ یک ارتباط می باشد.
 • ولی باید توجه داشت که در هر ارتباطی به هر شکل که باشد .
 • هر شخصی فقط  توانایی تغییر دادن خود را دارد نه هیچ فرد دیگری را.
 • پس در عوض اداره کردن همسرتان و به بازی پرداختن در نقش کارآگاه .
 • به صورت صادقانه و به دور از تعصب به مشکلات زندگی مشترک خود بپردازید.
 • برای آغاز کردن آن بهتر می باشد نگاهی به برخوردها و عقیده های خود بیاندازید.

سهم همسر در خیانت 

سهم شما در ایجاد شدن فاصله بین خود و همسرتان چه مقدار می باشد؟

بهتر می باشد این که تصور می کنید شما یک فرشته هستید را از خود دور کنید.

و با قبول کردن اشتباهات خود برای رفع کردن آن کوشش کنید.

پس  هیچ وقت خسته نشوید.وقتی شوهرم خیانت کرد چه کنم؟

پرداختن به ایمن کردن زندگی مشترک کار دو روزه محسوب نمی شود.

طرز فکر شوهرم در خیانت 

بنا کردن روابط مناسب احتیاج به کوشش کردن به صورت همیشگی دارد.

 • اگر چه مقدار همخوانی و شباهت شما و همین‌طور همسرتان تاثیر مثبت فراوانی در رابطه موفق دارد.
 • ولی آن چیزی که در به وجود آمدن  و همینطور حفظ شدن ارتباط زناشویی ارزش بیشتری دارد .

رفتار مطلوب هنگام ناسازگاری ها و ناهماهنگی ها می باشد.وقتی شوهرم خیانت کرد چه کنم؟

آنچه باعث شکست خوردن در ارتباط می شود وجود تفاوت میان شما نمی باشد.

بلکه نوع طرز فکر شما نسبت به تفاوت ها می باشد پس از خطر ساز شدن نگاهتان  مراقبت کنید.

رابطه صمیمی در رابطه زناشویی

 • یکی از بهترین شیوه های کسب کردن به یک رابطه صمیمی .
 • همینطور نزدیک شدن به یک رابطه زناشویی پیدا کردن شیوه های تازه می باشد.
 • به طور مثال می‌تواند در رابطه با پختن یک غذای  تازه و دارای تفاوت.
 • به کمک همان موادی که همسرتان از خوردن آن لذت خواهد برد.
 • تماشا کردن یک فیلم خوب هنگام آخر هفته  این شیوه ها به نظر ساده می رسد.
 • ولی تاثیر گذار ترین شیوه هایی هستند که کسالت را از زندگی شما دور خواهد کرد.

 

منبع: مشاورانه


مقالات مرتبط با خیانت همسر:

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F/

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1/