نوشته‌ها

سطح همدلی با دیگران

سطح همدلی با دیگران:بازیگری که قرار بود نقش مهمی را ایفا کند.

برای گرفتن کمک به من مراجعه کرد.

کارگردان نمایشنامه از بازی او ناراضی بود.

زیرا او نمی توانست در نقش مردی بازی کند .

که اندوه زده است و اندوه خود را در لحن صدایش به خوبی نشان  دهد.

سطح همدلی با دیگران

بازیگر , که وضعیت زندگی شخصی اش شبیه به نقشی بود که باید بازی می کرد.

نمی توانست نسبت به مردی که قرار بود نقش اورا بازی کند احساس همدلانه داشته باشد.

احساس همدلانه داشتن نشانه انسانی است.

احساس همدلی داشتن یعنی این که خود را به جای دیگران قرار دهید.

و از زاویه دید انها به دنیا نگاه کنید.

 • این مفهوم را برای اولین بار زیگموند به کار برد.
 • بیشتر اوقات نمی توانیم ناراحتیهای دیگران را درک کنیم.
 • زیرا نمی توانیم خود را به جای انها بگذاریم.
 • ویا اگر ما هم مشکلات انان را تجربه کرده باشیم.
 • ممکن است این تجربه چنان تالمی درما به وجود اورده باشد .
 • که که راه احساس همدلیمان مسدود شده باشد.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

بازیگری در همدلی با دیگران

بازیگری که در بالا به ان اشاره کردم با چنین موقعیتی روبه رو بود.

او در واقع به خودش اجازه نمی داد که با کسی که می خواست.

نقش او را بازی کند همدلی نماید.

می ترسید که این کار خاطرات مرگ مادرش را برایش زنده کند.

همدلی یکی از خصوصیات روبه رو شدن  با دیگران است.

که درباره اش بررسی های کاملی صورت گرفته است.

دکتر مارک دیویس ,استاد دانشکاه ایلینوی.

برای اندازه گیری میزان همدلی ازمونهای مختلفی تهیه دید.

یافته های او که در نشریات به چاپ رسیده  است .

در زمینه درک رشد و تحول اجتماعی بسیار تاثیر گذار بوده است.

پرسشنامه زیر بر اساس یافته های اوتدوین شده است.

آزمون سطح همدلی با دیگران

برای این که بتوانید خود را در زمینه توانایی همدلی با دیگران مقایسه کنید.

با توجه به احساستان در هر مورد جواب درست را علامت بزنید.

 • در مواقع اضطراری احساساتی می شوم.

الف.ابدا     ب. تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی     ت.خیلی زیاد     ث.دقیقا

 • زمانی که حق به جانب من است با صبر و شکیبایی به صحبتهای دیگران گوش می دهم.

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدودزیادی     ت.خیلی زیاد     ث.دقیقا

 • در فیلمهای گریه دار خودم را جای شخصیت فیلم می گذارم.

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی     ت.خیلی زیاد     ث.دقیقا

 • وقتی کنار کسی که افسرده است قرار می گیرم ناراحت می شوم.
 • و صحبت کردن برام سخت می باشد

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی     ت.خیلی زیاد     ث.دقیقا

 • وقتی از دوستانم در مورد مشکلات شخصی اش با من صحبت می کند ناراحت میشوم.

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی    ت.خیلی زیاد     ث.دقیقا

 • هنگامی که با کسی دچار اختلاف میشوم نمی توانم انرا در همان لحظه حل کنم.

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی    ت.خیلی زیاد    ث.دقیقا

 • دیگران بهم می گویند که من دل نازک هستم.

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی     ت.خیلی زیاد    ث.دقیقا

 •  در باره ی اتفاقاتی خوب یا بدی  که قرار است .
 • برایمان اتفاق بیفتد ,خیالپردازی می کنم.

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی     ت.خیلی زیاد     ث.دقیقا

 • جواب درست اغلب موضوعات شکل سفید و سیاه ندارند.
 • اغلب واقعیت بین این دو قرار دارد.

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی    ت.خیلی زیاد    ث.دقیقا

 • وقتی در جمعی به شخص تنهایی روبه رو میشوم ناراحت می شوم

الف.ابدا     ب.تا اندازه ای     پ.تا حدود زیادی     ت.خیلی زیاد    ث.دقیقا

محاسبه امتیازاتسطح همدلی 

زنها معمولا همدل تر از مردها هستند,از این بابت امتیاز زنها به طور متوسط 2 امتیاز بیشتر از مردها است.

برای محاسبه امتیاز ات خود به جوابهای الف امتیاز صفر,ب امتیاز1,پ امتیاز 2,ت امتیاز3,ث امتیاز4.

توضیحات بعدی را بخوانید تا از معنای امتیاز ی که به دست اورده اید مطلع شوید.

امتیاز 40-25:

 • میزان همدلی شما بسیار زیاد است.
 • شما می توانید احساس دیگران را درک کنید.
 • و به میزان زیادی از انها حمایت و دلجویی کنید.

امتیاز 24-12:

 • میزان همدلی شما در حد متوسطی می باشد.
 • شما قادر به درک کردن احساس دیگران هستید.
 • اما بلافاصله این کار را نمی کنید.

امتیاز11-0:

 • همدلی در شما کم است.
 • نمی توانید احساس دیگران را درک کنید.
 • و تا زمانی که خودمان را جای انها قرار نگرفته اید .
 • نمی توانید احساس کنید که انها چه قدر رنج می کشند.

تفسیر تست سطح همدلی 

به چهار طریق می توانید همدلی کنید:

1.از طریق تخیل و واکنش نشان دادن به شخصیتهای خیالی (مانند سوال 3و8)

2.از طریق توجه داشتن به دیگران(سوالات 5و10).

افراد همدل بلافاصله احساسات کسانی را که با مشکل روبه رو شده انددرک می کنند.

3.از طریق تغییر دیدگاه (سوالات2و9)افراد همدل با انکه ممکن است.

موافق شخص مورد نظر نباشند,این قابلیت را دارند که احساسات طرف مقابل را درک کنند.

4.از طریق پریشانی ,افراد همدل معمولا حساس هستند.

و می توانند در مواقع دشوار احساسات اشخاص ناراحت شده را درکنند.

ادامه مطلب