نوشته‌ها

برخورد با همسر لجباز

 

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره


برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.
 

برخورد با همسر لجباز:با رعایت کردن نکته هایی در زندگی می توان لج بازی همسر تا حد خیلی زیاد کم کرد

که قبل از هر اقدامی باید توجه داشته باشید معمولا فردی که خصوصیات لجبازی را دارد خود او می فهمد

که حق با او نمی باشد ، ولی هیچ وقت این امر را قبول نمی کند

پس اصرار نکنید که او به لجبازی خود را بازگو کند.

ایرادات همسر لجباز

تلاش کنید ایرادات همسر لجباز خود را با مهربانی و محتاط برای او بیان کنید و از کوچک شمردن و انتقاد

کردن توهین آمیز جلوگیری کنید ، زیرا در این صورت امکان دارد نه تنها روش خود را تغییر نمی دهد بلکه

بر لج بازی خود با شما ادامه می دهد. در این جور مواقع مشاوره آنلاین صورت بگیرد.

رفتار صحیح با همسر

وقتی از همسر لجباز خود ناراحت هستید با او جدال نکنید و اول به آرام کردن او بپردازید و بعد نیاز خود را

مطرح کنید ، همچنین با صحبت های دوستانه ، احترام و قدردانی کردن از همسر خود کمک بزرگی در

ترک کردن لجبازی او باشد توجه داشته باشید هیچ وقت در مقابل لجبازی همسر خودشما نیز مداخله نکنید

زیرا در این صورت او این کار را کنار نمی گذارد بلکه وضعیت زندگیتان وخیم می شود.

منبع: com.مشاوره-خانواده


مقالات مرتبط:

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%87%D8%A7/

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF/