نوشته‌ها

آموزش درست مصرف کردن به کودکان

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.

 امروزه با دور شدن خانواده از هم و رشد کردن تکنولوژی ، کودکان هم بازی ندارند و در این جور مواقع

باید والدین دست به کار بشوند.

کودکان به وسیله بازی می توانند طرز برنامه ریزی و برطرف کردن مشکل یاد بگیرند . بازی باعث می شود

مهارت زبانی ، ارتباط و نیروی تخیل آنها تقویت شود.

آموزش درست مصرف کردن به کودکان

والدین بعضی اوقات باید امکان باختن فرزندشان را آماده کنند. اگر والدین با فرزند خود بازی می کنند نباید

آنها را همیشه پیروز کنند بلکه گاهی اوقات باید اجازه دهند شکست تجربه کنند تا وقتی با هم سن

خودشان بازی می کنند توقع پیروزی نداشته باشند. اگر بخواهیم مدام فرزند مان را با پیروزی مواجهه کنیم

نمی توانند شکست را قبول کند و پیامد  منفی دارد که در این مواقع بهتر است از مشاوره خوب کمک

بگیریم.

فرزند مان در دوران کودکی بازی هایی انجام می دهند که نباید آنها را ساده گرفت ، بلکه این بازی ها

تجربه های تلخ و شیرین هستند و در رشد آنها موثرند.درست مصرف کردن

هر روز در کنار فرزندتان بنشینید و با او درباره کارهای روزانه بحث کنید ، او را برای کسب تجربه های

جدید تشویق کنید و از او بخواهید برایتان توضیح دهد.

منبع: ساینس دیلی