نوشته‌ها

با یک تغییر ساده رابطه ی خود را بهتر کنید

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.

با کاری بیشتر از این، رابطه ی شما است که سپاسگزارتان میشود.

رابطه های سالم، منفعت روانی و فیزیکی زیادی دارند، اما پس چرا شما را تا حد ممکن قوی و پر طراوت نمیسازد؟

رابطه های خوب ریتم دارند، یعنی هر دو زوج رابطه در یک کنش و واکنشِ متقابل سهیم اند و از آن لذت میبرند. اگر بهحد کافی خوش شانس باشید تا رابطهی عاشقانهی مستحکمی داشته باشید، احتمالا چیزهایی راجع به مکالمه دوطرفه، قول طرفین به همدیگر، و حمایتگری بدانید. و اگر میخواهید که رابطه ی سالمتان را حفظ کنید (یا میخواهید رابطه ای را شروع کنید) کمکتان میکند تا واقعا راههای ایجاد تغییرات مثبت در سلامت رابطه را دریابید.

بیشتر بخوانید:

چگونه ارتباط سالم داشته باشیم؟

اما اینجا سایشی هست. مطالعات تجربی و تکرار آزمایشات در یک پژوهش فقط میتواند فاکتورهایی که موجب بهبود واقعی رابطه است، آشکار کند. طرحهای دیگر (مثلا شبه آزمایشی؛ طولی) میتواند به فهرست فاکتورهایِ علّیِ بالقوه افزوده شود، اما نتایج استخراج شده بایستی، بیشتر، به شکل آزمایشی/مقدماتی باشند. در واقع بخش اعظم تحقیق ما راجع به رابطه های متداول، طرحهای همبسته را بهکار میبرد، که بهسادگی نگاه میکند ببیند عوامل متفاوت چگونه در هر نقطهی زمان همزمان تغییر می کند. از این رو ما ندرتاً روزنه ای به سوی رفتارها، تمایلات، یا نیروهای فعال درونی داریم تا علت تغییرات در رابطه ها را دریابیم.

از این رو یک یافته ی تجربی که آزمایش زمان را متوقف کرده، به عنوان روش واضحی در ایجاد تفاوت واقعی در رابطهها دوام میآورد. به عبارت دیگر، محققان، یک مکانیزم علّی را شناسایی کردهاند که بهبود روابط را تسریع میبخشد.

اگر بخواهید رابطه ی خود را بهتر کنید، پارتنرتان را وادارید تا در انجام کاری تازه و جالب به شما بپیوندد. ممکن است این گفته متعارف به نظر برسد، ولی درک امر واقع 20-20 است؛ محققان بدین منظور به سراغ این مطالعه رفتند نه برای دانستن اینکه چه دادهای این نظر را پشتیبانی میکرده، جدای از همه اینها، بلکه شاید اوقاتی را که یک زوج باهم میگذرانند آیا کفایت میکند. جواب منفی است. کلید، تازگی است.

و تازگی همان چیزی است که بسیاری زوجین در آن کم می آورند. راجع بدان فکر کنید. شما و پارتنرتان چند وقت یکبار در تجارب واقعا نو و هیجان انگیز شرکت میکنید؟ عادات و روال غالب یکمرتبه زوجی را دربر میگیرد و دچار یکنواختی میکند. ما میتوانیم خیلی راحت در یک عادت قدیمیِ کلیشه گیر بیفتیم. حال تحقیق اشاره دارد که ریتم های یکنواخت زندگی روزمره، به رابطه ی دوستی شما تازگی نمیبخشد.

برای بهتر کردن رابطهتان، لازم است با همدیگر دست به کارهای تازهای بزنید.

در طی 3 مطالعه ی آزمایشی (و 2 آزمایش همبسته) مشارکت در فعالیتهای هیجانانگیز و ابتکاری نشان داد که که رضایت زوجین بالا رفته است و ارتباط مثبتی شکل گرفته و روی هم رفته کیفیت رابطه تقویت شده است. نتایج این مطالعه به طرز شگفتانگیزی دلالت بر این دارد که چه اندازه خوب-بودن یک رابطه به وضعیت آن بسته است.

توجه داشته باشید: برای اینکه این پیشنهاد جواب دهد، لازم است هردوی شما به آنچه انجامش میدهید علاقه مند باشید. اگر ایدهی نو کردن اثاث خانه یا بازی فریزبی جالب نباشد، بجایش چیز دیگری را امتحان کنید. درگیر شدن در فعالیتهای روزمره ی حتی جدید، چنین تاثیری نخواهد داشت.

منبع:مرکز مشاوره ستاره ایرانیان