نوشته‌ها

خیانت همسر

خیانت همسر:

به وجود آمدن فاصله عاطفی:

خفیف ترین علائم نشانه خیانت این موضوع می باشد.

که چیزی در رابطه شما رو به خرابی رفته است.

که به نظر نمی‌آید تمایلی به اصلاح کردن آن باشد.

 نشانه های خیانت همسر 

وقت گذراندن شما با یکدیگر کاهش پیدا می‌کند.

در صورتی که فاصله عاطفی صورت گرفت مشاهده خواهید کرد.

که ساعت هایی که با یکدیگر می گذراندید کم شده است.

امکان دارد که شخصی که برای ما اهمیت دارد .

مسائلی را از ما پنهان کند و به راحتی می توان متوجه آن شد.

پنهانکاری در خیانت همسر

رازهایی را که از شما پنهان خواهد کرد.

 

به سرو وضع خود بیشتر خواهد رسید.خیانت همسر

این کار را به نظر نمی آید که به خاطر شما انجام داده باشد.

می‌توانید متوجه شوید چه زمانی برای شما انجام داده است .

و چه زمانی برای فرد دیگری این کار را انجام می دهد.

نشانه عدم گفتگو زوجین در خیانت 

صحبت زیادی را در رابطه با روزی که گذرانده است برای شما بیان نخواهد کرد.

مثل زمان گذشته شما را در پیامد هایی که هر روز برای او رخ می داد سهیم نخواهد کرد.

به دلیل اینکه احتمالاً با فرد دیگری این کار را انجام داده است.خیانت همسر

شما را تشویق خواهد کرد که وقت بیشتری را با دوستان خود بگذرانید.

به دلیل اینکه از کاری که انجام خواهد داد احساس گناه کمتری داشته باشد.

بی اهمیت شدن نشانه خیانت همسر

برای این که شما را  دنبال نخود سیاه بفرستد.

دیگر مانند قبل شریک زندگی شما نمی باشد.

برای او اهمیتی ندارد که در زندگی شما  چه خواهد گذشت.

برای او ارزشی ندارد که شما  این را می دانید که در زندگی او چه می گذرد یا نمی دانید.

هیچ زمانی به شما نخواهد گفت که به کجا میرود.خیانت همسر همسر

ادامه مطلب