نوشته‌ها

راهکارهایی برای برقراری ارتباط صمیمی با فرزند

راهکارهایی برای برقراری ارتباط صمیمی با فرزند

 برقراری ارتباط صمیمی با فرزند

 وقت گذاشتن برای فرزند ، گفتگو و بیان خواسته ها نقش مهمی برای تربیت فرزندان دارد.

پیاده روی با فرزندان ، صحبت های بی بهانه ، اوقات فراغت را با آنها بگذرانید ، مشورت کردن با آنها در بعضی کارها ،

از جمله راه های تربیت فرزند و ارتباط برقرار کردن است.

ارتباط صمیمی با فرزند

دوستی و صمیمیت بین والدین و فرزند باعث امنیت روانی و صمیمی بودن بین اعضای خانواده میشود،

در این جور مواقع فرزندان در عوض اینکه مسائل خود را به دوستان بگویند مستقیم به والدین بازگو میکنند

این امر موجب خطر کمتر در فرزند میشود ، همچنین والدین باید با دنیای نیازهای آنها آشنا شوند و گاهی خود را جایگزین فرزند خود قرار دهند

تا احساسات آنها بهتر درک کنند.

منبع: سامانه پرسش و پاسخ مشاور