نوشته‌ها

راه های رابطه صحیح با کودک

راه های رابطه صحیح با کودک

 ارتباط نادرست بین کودک و والدین میتواند مشکلاتی مانند :

احساس حقیر بودن ، نبود اعتماد به نفس و صدمه های روحی در او می شود.

عوامل مفید در ارتباط صحیح و دوستانه با کودک شامل : گفتن خواسته ها و مشکلات ،  کم شدن لجبازی است.

نکاتی باید در ایجاد ارتباط با کودک خود رعایت کنند ، پیگیری کردن علاقه مندانه مشکلات کودک است

که نباید آن را کوچک و بی ارزش شمرد زیرا باعث بد خلق شدن ، لج باز بودن و نمیتواند مشکلاتش را بیان کند.

راه های رابطه صحیح با کودک

در برخورد و ارتباط با کودک سعی کنید خود را مشتاق نشان دهید

و از کلماتی مثل حق با توست و درست می گویی استفاده کنید

به کودک خود احساس آرامش و تایید بدهید و از او بخواهید  عقیده اش را  درمورد مشکلات بازگو کند.

با صبر و حوصله منتظر بمانید کودک صحبتش تمام شود ، به علائمی مثل :

درهم کردن انگشتان ، جویدن ناخن ها ، مشت کردن دست توجه کنید

که نشان دهنده اضطراب در کودک است.

والدین باید توجه داشته باشند که از امری بودن سوالات ، کلمات دشوار استفاده نکنند و زبان کودکانه استفاده کنند که موثر باشد.

به فرزند خود توجه کنید زیرا یک رابطه با توجه احتیاج کودک را در ارتباط با شما برآورده کند مثلا :

وقتی فرزند شما می گوید با من بازی کن و امکان این کار وجود ندارد به او علت را بیان کنید که کار شما سخت بوده ،

بعد از دو سه دقیقه استراحت با تو بازی خواهم کرد. با این برخورد کودک شما را درک کرده و  رک گویی شما را می پذیرد.

منبع: کودک و نوجوان