نوشته‌ها

راه طلایی برای کودکان بازی می باشد.

 

در 7 سال اول زندگی کودک باید با بازی همراه باشد  و در این سن کودک آزاد است و برای یادگیری با او بازی کنید.

7 تا 14 سالگی برای آموزش و ادب بهترین زمان است . در این سن کودک آرامش روانی پیدا می کند

و برای تربیت مستقیم کودک همه چی آماده است.

بازی راه طلایی برای کودکان 

در سن 14 تا 21 سالگی باید مستقل شدن و ارزشمندی کودک تقویت شود

که از اصول تربیت در سن نوجوانی ارزش گذاشتن ، مسئولیت دادن به آنها می باشد.

در تربیت کودک ارثی بودن پایه اساسی می باشد

که اولین قدم در تربیت کودک این است که به ادب و اصول اخلاقی والدین پایبند باشند.بازی کردن کودکان

همسر انتخاب کردن در تربیت فرزند اثرگذار است . جوانان برای ازدواج کردن باید توجه داشته باشند

که چه کسی را و دارای چه مشخصات اخلاقی را برای ازدواج انتخاب می کنند زیرا خصلت هر یک از طرفین در فرزند خود موثر است.

در نتیجه بازی یکی از موثرترین راه برای تربیت و مهارت زندگی به کودک است.

منبع: کودک و نوجوان