نوشته‌ها

دوره دختران نوجوان

دوره دختران نوجوان

 

دوره دختران نوجوان :تغییر کردن خلق و خو روانی در دختران بیشتر می باشد

و والدین با رعایت نکاتی باعث بیشتر شدن اعتماد به نفس در آنها می شوند.

شخصیت شناسی دختران نوجوان

با آموزش دادن به تحسین ابراز وجود مخصوصا در دختران موجب می شود تا بتوانند در آینده خواسته ها و

نیازهای خود را به راحتی برای طرف مقابل بازگو کنند.

در کنار آموزش دادن اهمیت ابراز وجود به نوجوان ، به یاد آوردن نقش مهم زنان در جامعه ، از جمله

شخصیت ها و شغل های متفاوتی که خانوم ها عهده دار آن هستند ، موجب می شود او از شخصیت و

جنس خود راضی بماند و هویت جنسی دختران  را راحت تر قبول کند.

ارتباط والدین با دختران نوجوان

همچنین والدین باید دقت کنند که تحسین و توجه هایی که  نسبت به دختر نوجوان دارند باید منطقی

باشد زیرا عدم متناسب بودن موجب می شود تا به خودش ببالد و احساس مغرور بودن می کند و نمی تواند

با دیگران ارتباط برقرار کند . مشاوره صحیح تاثیرگذاری زیادی در زندگی شهروندان دارد.

هرگز درمورد نقاط ضعف و یا قوت  فرزندتان زود قضاوت نکنید ، بدین منظور می باشد که رشد و نقاط

قوت را تقویت و نقاط ضعف را از او دور کنید.

منبع: کودک و نوجوان


مقالات مرتبط :

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C/

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/