نوشته‌ها

نحوه خاتمه دادن به یک اختلافات خانوادگی

نحوه خاتمه دادن به یک اختلافات خانوادگی به چه صورت است. در صورتی که یک اختلافی مابین اعضای خانواده تان یا مابین یکی از اعضای خانواده تان و یکی از دوستان خانوادگی تان ایجاد شده باشد، با استفاده از روش های بیان شده در ادامه مقاله می توانید یخ موجود در رابطه مابین افراد مورد علاقه تان را آب کنید و یک روابط بهتری ایجاد کنید.

روش حل اختلافات خانوادگی

از والدینتان بخواهید که واقعیت مربوط به اختلاف را بگویند

1. از والدینتان بخواهید که واقعیت مربوط به اختلاف را بگویند.

در این صورت شناخت بهتری نسبت به عوامل تحریک کننده اختلاف خواهید داشت.

در صورتیکه واقعیت را بدانید، می توانید مابین موقعیت های مربوط به اختلاف خوب و بد تفاوت قائل شوید و سعی خواهید کرد که عامل ایجاد این اختلاف را مشخص کنید.

با فردی که احتمال می دهید عامل ایجاد این اختلاف خانوادگی باشد، دشمنی نکنید

2. با فردی که احتمال می دهید عامل ایجاد این اختلاف باشد، دشمنی نکنید.

سعی کنید که با هر دو طرف رابطه خوبی داشته باشید. بیشترین تلاش خودتان را برای جلب رضایت طرفین انجام دهید و از طریق ایفا کردن نقش یک میانجی، به آنها کمک کنید تا به یک موافقتی دست پیدا کنند.

دریافت مشاوره اختلافات خانوادگی

به دنبال یک کمک کننده بیرونی باشید

1. به دنبال یک کمک کننده بیرونی باشید.

در صورتیکه واقعا می خواهید از طریق ایجاد توافق مابین اعضای خانواده تان به آنها کمک کنید، می توانید یکی دیگر از اعضای خانواده را هم در این فرآیند دخیل کنید.

در صورتیکه همواره از سایر افراد، دوستان یا مشاوران کمک بگیرید، این مورد نشان دهنده ضعف شما خواهد بود؛ در برخی مواقع سعی کنید که خودتان مشکل موجود را حل کنید.

از یکی از دوستانتان کمک بگیرید. در صورتیکه یکی از دوستان شما طرفین دعوا را بشناسد و مورد اعتماد آنها باشد، این فرد می تواند یک میانجی خوبی برای وساطت در اختلاف موجود باشد.

در صورتیکه برای دریافت کمک یک فرد مناسبی پیدا نکنید، می توانید برای دریافت کمک با شماره هایی همانند 0800 1111 مربوط به خط امداد کودکان تماس بگیرید.

سعی نکنید که بر روی شرایط کنترل داشته باشید

2. سعی نکنید که بر روی شرایط کنترل داشته باشید.

ایده های طرفین را از نزدیک بشنوید و دیدگاه مثبتی نسبت به آنها داشته باشید. در صورت امکان به منظور کمک کردن به افراد خانواده برای پیدا کردن راه حل، می توانید از بیرون کمک بگیرید.

روش حل اختلافات خانوادگی

ضبط کنید

1. ضبط کنید.

با یکی از اعضای خانواده تان صحبت کنید و این مکالمه را ضبط کنید. بعد از آن، این مکالمه ضبط شده را برای طرف مقابل دعوا پخش کنید.

در صورتیکه این کار را انجام دهید طرفین مطلع خواهند شد که چه عواملی منجر به ایجاد این تنش شده است.

آماده کردن یک لیست از سوالات

2. آماده کردن یک لیست از سوالات.

پاسخ های ارائه شده از طرفین دعوا در مورد این لیست از سوالات را بنویسید.

اغراق نکنید یا برخی موارد را مخفی نکنید – – با استفاده از جملات خودتان همه چیز را بنویسید.

یک یادداشت بی نامی را در اتاق آنها بگذارید

3. یک یادداشت بی نامی را در اتاق آنها بگذارید.

در این یادداشت دیدگاه متفاوت خودتان در مورد خانواده “شکسته شده” را  بیان کنید.

بخش چهار – به موقع حاضر باشید

همه اعضای خانواده تان را جمع کنید

1. همه اعضای خانواده تان را جمع کنید.

از همه اعضای خانواده تان بخواهید که در مورد احساساتی که دارند، صحبت کنند. به صورت آرام توضیح دهید که از نظر شما بهتر است که همه افراد از صمیم قلب یکدیگر را ببخشند.

بر روی یک کارت کوچکی کلمه “صحبت[1]” را بنویسید و آن را در اختیار افرادی قرار دهید که می خواهند صحبت کنند. فقط فردی می تواند صحبت کند که کارت در دستش باشد.

در صورتی که این روش فایده ای نداشته باشد، به خانواده تان بگویید که می خواهید در رابطه با موقعیت پیش آمده با هر دو طرف صحبت کنید

2. در صورتی که این روش فایده ای نداشته باشد، به خانواده تان بگویید که می خواهید در رابطه با موقعیت پیش آمده با هر دو طرف صحبت کنید.

سعی کنید که در همه موارد میانه رو باشید.

یک جریان پیوسته باشد

به صورت مستقیم با یکی از طرفین خانواده صحبت کنید

1. به صورت مستقیم با یکی از طرفین خانواده صحبت کنید.

به این عضو از خانواده تان بگویید که اجازه بدهد مشکل موجود رفع شود و با طرف متقابل یک رابطه بهتری برقرار کند. عواقب مربوط به ادامه دار شدن این شرایط را به آنها توضیح دهید؛

عواقبی همانند دور شدن سایر اعضای خانواده از هر دو طرف در ایامی همانند کریسمس، سایر عیدها، روزهای تولد و مهمانی ها.

توصیه برای حل اختلافات خانوادگی

  • زیاد تلاش نکنید؛ در صورتیکه بیش از حد برای رفع این مشکل تلاش کنید، اعضای خانواده یک سری شایعاتی را در مورد شما درست خواهند کرد.
  • انتقادپذیری باشید
  • همه مشکلات را با هم مطرح نکنید
  • دنبال راه حل باشید تا مقصر
  • از مشاوره خوب کمک بگیرید
  • سعی کنید یک محیط آرام و بدون حاشیه فراهم کنید.

هشدار

به روز رسانی شده در: 26 اکتبر 2018 ,ترجمه : کانون مشاوران ایران


[1] SPEAK