نوشته‌ها

نکات اثر گذاشتن صحبت بر مخاطب

نکات اثر گذاشتن صحبت بر مخاطب

افراد هنگام صحبت کردن تلاش می کنند تا بر مخاطب موثر باشند.

در این موارد باید فکر کنند که در کجا و در چه موقعیتی صحبت کنند و از کلمات استرس دهنده جلوگیری کنند.

درک موقعیت خود در مورد سخنی که می خواهید انجام دهید اهمیت دارد اینکه شما را به هدفتان  نزدیک می کند

یا موجب سوء تفاهم طرف مقابل و  همچنین شما را برروی مطالب متمرکز کند،

نقش مهمی برای تاثیر گذاشتن در ذهن مخاطب دارد.

اثر گذاشتن صحبت بر مخاطب

  • عواملی که بر جذب مخاطب مهم است شامل :

بر چهره مخاطب مستقیم نگاه کنید ،برقراری ارتباط مثبت،توجه کردن به گزینه مورد نظر،

روش های گفتن یک موضوع بر اساس طبقه بندی و ارزش  اطلاعات،در نظر گرفتن واکنش مخاطب می باشد.

آهنگ صدا در موقع صحبت کردن اهمیت دارد زیراهم میتواند باعث اشتیاق وصمیمی شدن مخاطب شود هم نشانگر طعنه باشد

پس سعی کنید در هنگام سخن گفتن با مخاطب از فضای منفی جلوگیری کنید.

هنگام خستگی توجه داشته باشید که احتمال شکست درگفتار وجود دارد زیرا در این موقعیت ذهن از انرژی کمتری برخوردار است

قبل از صحبت کردن ذهن خود را استراحت دهید تا شرایط کارایی ذهنتان به حالت عادی برگردد.

منبع: فارس پاتوق