نوشته‌ها

در چه سنی والدین باید اتاق خواب کودک را جدا کنند؟

در چه سنی والدین باید اتاق خواب کودک را جدا کنند؟

جدا شدن اتاق خواب کودک برای والدین مسئله مهمی است که کارشناسان بر سر این موضوع نظرهای متفاوتی دارند

برخی از آنها معتقدند بهترین سن برای جدا کردن بین 12 تا 18 ماهگی می باشد یعنی قبل از شروع ترس های خیالی او انجام شود.

اتاق خواب کودک

روانشناسان این دوره را بهترین زمان می دانند زیرا کودک در این سن ترس از تاریکی برای او مفهومی ندارد

و برای رفع وابستگی این سن مناسب دانسته اند.

جدا کردن اتاق کودک باعث ایجاد شدن اعتماد به نفس و حس مستقل بودن در کودک می شود

و همچنین کودک اعتماد بیشتری به والدین می کند.

کودک از 2 سالگی از والدین جدا بخوابد که این امر بهترین روش است ، ولی اگر کودک را زودتر و به زور جدا کنید موجب می شود

جدا نشود و احساس نا آرامی به او دست می دهد.

منبع: ساینس دیلی