نوشته‌ها

مدیتیشن و افزایش خلاقیت

 

حتی اگر شما قبل از این هیچ مراقبه یا مدیتیشنی را انجام نداده باشید، تکنیک های خاصی از مدیتیشن می تواند باعث رشد تفکر خلاق شما بشود. مطالعات به روشنی نشان داده است که ما برای بهره بردن از مدیتشین حتما نیاز نیست که قبلا مدیتشین انجام داده باشیم. یافته ها مشخص کرده است که مدتیشین می تواند یک تاثیر طولانی مدت بر مهارت شناختی انسان بگذارد، از جمله باعث  به وجود امدن ایده های جدید در ذهن می شود. در کنار داشتن تجربه ی مدیتشین حتی کسانی که تازه به این تمرینات روی اورده اند نیز می توانند از فواید مدیتیشین بهره مند شوند.

 

تاثیرات متفاوت ناشی از تکنیک های متفاوت

تحقیقات نشان داده است که هر نوعی از مدیتشین تاثیرات متفاوتی در خلاقیت دارند. پژوهش نشان داده افراد بعد از مراقبه پایشی باز (پذیرش هر احساس و فکر) تفکر واگرای (فکر کردن به تمام راه حل های ممکن برای یک مسئله) بیشتری داشتند. اما مراقبه با توجه متمرکز (تمرکز روی یک شی یا فکر خاص) تاثیری بر تفکر واگرا نداشت.

مطالعه ی صورت گرفته در این زمینه

چهل نفر در انجام این مطالعه شرکت کردند، که قبل ازانجام تکلیف فکری مجبور بودند به مدت 25 دقیقه مراقبه انجام دهند. در هر دو گروه کسانی که قبلا تجربه مدیتیشن نداشته اند و کسانی که مدیتیشن انجام داده بودند حضور داشتند. بررسی های انجام شده در این مطالعه تاثیر تکنیک های مختلف مدیتیشن بر روی دو عنصر اصلی خلاقیت نشان داده شده است:

  • تفکرات واگرا اجازه می دهد که هر ایده ی جدیدی به وجود بیاید. روش کار به این صورت است که هر کسی بر روی یک شییء خاص تمرکز می کنند و هر کسی ایده ی جدیدی برای یک موضوع خاص در ذهن خود دست پیدا می کند مانند هر گونه ایده ای که در رابطه با استفاده از خودکار به ذهن می آید.
  • تفکر همگرا، در این نوع تفکر از راه حل ها و ایده هایی استفاده می شود که قبلا توسط دیگران استفاده شده است و در واقع ایده هایی است که از دیگران گرفته شده است. این تفکر با تکلیف تداعی از راه دور اندازه گیری می شود. که در آن یه کلمه غیر مرتبط به ازمودنی داده می شود و ازمودنی باید ارتباطی بین این سه کلمه بیابد. مثلا زمان، مو و خط ممتد، که ویژگی مسترک بین این سه تا “درازی” است.

منبع این مقاله:

پست بالا به وسیله ی دانشگاه لیدن تجدید چاپ شده است.

مجله منبع:

  1. Lorenza S. Colzato, AycaSzapora, Dominique Lippelt, Bernhard Hommel.Prior Meditation Practice Modulates Performance and Strategy Use in Convergent- and Divergent- Thinking Problems.Mindfulness, 2014; DOI: 10.1007/s12671-014-0352-9

مترجم: نسرین بنی عباسی زاده