نوشته‌ها

تحلیل رفتار انجام شده

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.
 

تحلیل رفتار انجام شده:علم تحلیل رفتار انجام شده (ABA)، می تواند به صورت رهیافت علمی توصیف شود.

که هدف آن اصلاح رفتار، بر اساس اصول آموزش دیده شده می باشد.

ABA از زمان ظهورش، در مجموعه های مختلفی همانند مدارس.

خانه های شخصی، بیمارستان ها و محیط های کاری مورد استفاده قرار گرفته است.

در طول درمان، این روش برای شناسایی شرایط سلامتی روانی، که شامل شناخت مشکلات.

صدمات ذهنی و مهمتر از همه، شناخت درخود ماندگی یا اوتیسم است، کاربرد دارد.

 • توسعه تحلیل رفتار انجام شده
 • اصول و ابعاد مربوط به تحلیل رفتار انجام شده
 • فرآیند تحلیل رفتار انجام شده
 • تحلیل رفتار انجام شده و اوتیسم
 • آموزش و گواهی نامه ها

توسعه تحلیل رفتار انجام شده

در اوایل قرن 20 ام، جان بی. واتسون عنوان کرد که روان شناسی باید مرتبط با مطالعه ای باشد.

که بر رفتار ها، همزمان با بروز آن در رویدادهای درونی شخصی، نظارت داشته باشد.

واتسون از رهیافت واکنش محرک، در رفتارهای صورت گرفته، دفاع کرد.

در این رهیافت اعتقاد بر این است که رفتار فرد باید از طریق محرکهای محیطی تعیین می شود.

بعد از آن، بی. اف. اسکینر، از طریق انجام مطالعات گسترده بر روی حیوانات، به این نتیجه رسید.

که رهیافت عامل و تاثیر ، بسیار ساده بوده و نمی توان با استفاده از آن، تمامی رفتارهای صورت گرفته است.

توسط درمانجو را توضیح داد وی معتقد بود که پیامدهای مربوط به رفتار، حداقل به اندازه عاملی که منجر به آن رفتار می شود.

اهمیت دارد و حتی در برخی موارد، اهمیت این پیامدها بیشتر می باشد.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 روش تجربی اسکینر

 • در اکثر منابع، کار تجربی اسکینر به عنوان نقطه شروع تحلیل رفتار تجربی در نظر گرفته شده است.
 • ایده های وی توسه یافت و در نهایت منجر به شکل گیری تئوری شرطی سازی عامل شناخته شده است.
 • این تئوری بیان می دارد که رفتار می تواند از طریق استفاده از تنبیه و تشویق، تغییر یابد.
 • اصول مبنایی مربوط به شرطی سازی عامل، به منظور اصلاح رفتار.
 • و حل مسائل مهم اجتماعی، در موقعیت های واقعی زندگی بر روی فرد اعمال می شود.
 • ترکیب کاربرد اصول یادگیری شده و یک رهیافت تجربی، به عنوان تحلیل رفتار انجام شده شناخته می شود.

اصول تحلیل رفتار اعمال شده

ABA به دلیل این شامل یک پروسه سیستماتیک و منظم می باشد که هدف آن جمع آوری اطلاعات.

در مورد رفتارهای در حال تغییر می باشد، به عنوان یک روش علمی در نظر گرفته می شود.

برای ارزیابی و تعیین اثر بخشی یک برنامه اجرایی ، این برنامه به صورت یک برنامه مستمر در نظر گرفته می شود.

هدف از این فرآیند، تغییر یا اصلاح رفتار بشری با استفاده از روش های گوناگون می باشد.

و معمولا این کار از طریق کاهش یا افزایش دادن میزان تکرار همین رفتار بشری صورت می گیرد.

رفتارهای هدف به صورت رفتارهای قابل مشاهده و محاسه بوده  است.

و معمولا به صورت یک رابطه اجتماعی افراد صورت می پذیرد.

 ABA در اصول یادگیری

ABA در اصول یادگیری، همانند شرطی سازی موثر و کلاسیک، از نظر تجربی مورد تایید قرار گرفته است.

ABA به عنوان یک رشته علمی مشخص، در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 ظهور پیدا کرد.

دونالد بیر، مونتروز والف و تاد ریزلی در اولین شماره از روزنامه تحلیل رفتار انجام شده، هفت بعد مربوط به ABA را معرفی کردند.

این ابعاد در گذشته به صورت نوعی راهنما کاربرد داشتند و کاربر آن در زمان کنونی، به عنوان راهنمای مشارکت کنندگان می باشد.

انجام شده:

 • رفتارهای انتخاب شده برای اصلاح، از نظر اجتماعی مرتبط با افراد و خانواده افراد هستند.

رفتاری:

 • تحلیل گر رفتار علاقه مند به اندازه گیری دقیق، تعریف صحیح، پیش بینی درست و کنترل رفتار می باشد.

تحلیلی:

 • به منظور اینکه نشان داده شود هر نوع تغییر رفتاری به عنوان نتیجه اقدامات تحلیل گر بوده است.
 • و سایر عوامل بر آن بی تاثیر بوده است، تحلیل گر رفتاری یک رهیافت تجربی را برای تغییر رفتار بکار می گیرد.

ادامه مطلب