نوشته‌ها

تنبیه بدنی همسر

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.
 

در شروع مقاله، فقدان مجوز قانونی برای تبیه بدنی همسر توسط همسرش، می گوید.

که قانون گذار تنها تنبیه کودکان را  ان هم فقط در در محدوده طبیعی و قانونی اش مجاز می داند.

با اشاره به مقدار مشخصی از مجازاتی که در قرآن و فقه آمده است.

وی همچنین اظهار می کند که این موضوع در قوانین منعکس نشده است.

تنبیه همسر توسط شوهر

 •  این عمل حتی باعث می شود که یک زن برای تبیه بدنی که از سوی  همسرش می شود .
 • می تواند در خواست طلاق داده و از او جدا شود که این موضوع کاملا در چارچوب قانون تعریف شده است.
 • و قانون اجازه تنبیه در خارج از سیستم قانونی و قضایی را به کسی نخواهد داد.
 • به همین ترتیب، تنبیه همسر توسط شوهرش را نمی توان گفت که متعارف است .

و رفتارهایی مانند صدمه زدن و ضرب و شتم هر شخص دیگری به بازداشت و حبس منجر خواهد شد.

در بخش بعدی، با توجه به مفاد قانونی مربوطه، آسیب های مادی.تنبیه بدنی همسر

و معنوی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم؟

و در مورد شکایات همسر و مقامات مختلفی که می تواند به آن اشاره کند، ادامه می دهیم.

شوهر حق دارد ابتدا به همسرش در برابر بدرفتاری های او با زبان نرم به گفتگو بپردازد .

و اگر با مشورت کار و اوضاع درست نشد ، با زن همدردی نکند یا او را طلاق دهد.

اما اگر شوهر همسرش را تنبیه کند یا او را مجازات کند.تنبیه بدنی همسر

آسیب فیزیکی چنین مجوزی در قانون به او داده نشده است .

و شوهر در صورت تنبیه همسرش باید در مقابل این رفتار خود در مقابل قانون پاسخ گو باشد.

آسیب های جسمی و روحی

 • در ادامه می گوییم که بحث های زیادی در مورد اختلالات جسمی.
 • و روحی کودکانی که در خانواده از این مشکلات برای والدین آن ها پیش می آید.
 • وجود دارد و تنبیه بدنی همسر نشانه ای از عقب ماندگی.تنبیه بدنی همسر
 • و پدرسالاری در برخی از خانواده های سنتی با تفکرات قدیمی و پیش پا افتاده است.

تنبیه بدنی تنها برای کودکان آن هم در شرایط بسیار خاص مجاز است .

به شرطی که اسیب بدنی برای او به همراه نداشته باشد و تنها در حد این باشد.

که فرزند از انجام کار ناشایست خود خودداری کند کخ البته این کار هم به صورت کلی منسوخ شده است.

و این روز ها دیگر همه افراد می دانند که روش های بسیار بهتر و تنبیه ها.

و تشویق های مادی و معنوی بسیار بهتری وجود دارد .

که در صورت استفاده از آن ها دی گر نیازی به استفاده از تنبیه های بدنی علیه کودکان وجود نخواهد داشت.

تنبیه بدنی کودکان 

اگر والدین تنبیهی را انجام داده و کودکان ها به جای اینکه بهتر بشود در آن زمینه بدتر شود.

بایستی بدانیم که تنبیه ما اشتباه بوده است و روش های تنبیه را عوض کرد.

 • پس اگر والدین با کودک خود قهر بوده و یا بخواهند او را تهدید کنند .
 • که دیگر پدر یا مادر او نیستند و هدف آنها تنها این باشد .
 • که کودک گریه خود را قطع کرده  و یا کار ناپسند را برای مدتی کوتاه کنار بگذارد.
 • بایستی گفت: این اعمال نه تنها مثمر ثمر واقع نخواهد شد .
 • که باعث می شود در ادامه نیز فرزند بر روی آن موضوع حساس شد.
 • و برای جلب رضایت پدر و مادر هم که شده کارها را انجام دهد وقتی کودک را تنبیه می کنیم.

وقتی کودک را کتک می زنیم و در مقابل از او می خواهیم که شخص دیگری را تنبیه کنند.

و یا کتک نزنند مسلما این رفتار نمی تواند درست باشد چرا که او رفتار شما را دیده و الگوبرداری می کند.

و الگوی رفتاری اون کسی نیست جز والدین او چون که ما در زمان هایی که بر اعصاب و رفتار خود کنترل نداشتیم.

کودک را تنبیه نموده ایم او یاد می گیرد که زمانی که بر اعصاب خود مسلط نیست .

دیگری را تنبیه کند و این ویژگی تا آخر عمر در او باقی خواهد.تنبیه بدنی همسر

ماند لذا همواره باید تلاش کنیم تا به بهترین نحو ممکن برای تربیت کودک مان قدم برداریم. ادامه مطلب