نوشته‌ها

لجبازی کودکان

لجبازی کودکان با اینکه در کودکان واکنش نا مناسب می باشد ولی در سن های مختلف در او مشاهده میشود،

جیغ زدن ، آزار و اذیت کودکان ، بد دهنی به دیگران ، کم بودن اعتماد به نفس و برعکس انجام دادن

مسئولیتی که به او داده شده از علائم کودک لجباز می باشد. مرکز مشاوره خوب راه حل مناسبی می باشد.

دلیل لجبازی کودکان

دلیل لجبازی می توان به کیفیت دوران بارداری نسبت داد، عوامل خوش خلق بودن کودکان می توان

به گذراندن دوران بارداری سالم و بدون اضطراب ، تغذیه مناسب و بهداشت روانی اشاره کرد.

تا قبل از 7 سالگی شخصیت کودکان شکل می گیرد، والدین باید متوجه باشند که فرزندشان تجربه ای

در زندگی ندارند و طبق احساسات و خواسته ها واکنش تند از خود نشان می دهند.

همچنین والدین میتوانند از طریق آموزش دادن مشاهده ای به کودکشان رفتارهای مناسب را یاد دهند

زیرا کودک با دیدن،رفتار خوب را قبول می کند.والدین باید از سریع گفتن کلمات و رفتار لحظه ای دوری کنند

و با کودک جدل نکنند و باز زبان به دور از کلامی جلو بروند.

منبع: کودک و نوجوان


مقالات مرتبط :

http://moshaver.kanonm.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88/

 

http://moshaver.kanonm.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C/

طرز برخورد با کودکان پرخاشگر

 

طرز برخورد با کودکان پرخاشگر

طرز برخورد با کودکان پرخاشگر به این صورت است کودک با رفتار پرخاش گر خود در واقع قصد دارد

به هدفش برسد. دلیل آن این است که او قبلا مورد اذیت قرار گرفته و خشم خود را نتوانسته نشان دهد

و حالا به وسیله پرخاش گری اضطراب خود را کم می کند.

والدین پرخاشگر

والدینی پرخاشگر توانایی تربیت آرام فرزندان را ندارند ، کودکانی که اختلافات والدین را

می بینند بعضی از خصوصیات آنها را به دست می آورند ، همچنین کودکانی که با آنها جر و بحث می شود

بیشتر پرخاش گر می شوند. با افزایش این پرخاشگری کودک غیر قابل کنترل می شود که مرکز مشاوره

راه حل مناسبی می باشد.

کاهش پرخاشگری

راه های مناسب برای درمان پرخاشگری از جمله : در قدم اول باید از استرس و اضطراب کودکان

آگاهی پیدا کنیم. باید به کودکانی که دارای استرس هستند فرصت دهیم صحبت کنند تا نگرانی خود

را باز گو کنند و برای رفع نگرانی آنها قدم برداریم . برای این کودکان ورزش کردن مناسب است زیرا از این

طریق هیجان خود را تخلیه می کنند.

توجه داشته باشید که برای فرزندتان الگوی مناسبی باشید زیرا کودکان از والدین خود سرمشق می گیرند.

اگر والدین کودک خود را تنبیه کنند آنها به زدن روی می آورند. اگر از رفتارهای پرخاشگر کودک خود

استرس دارید ، هرگز او را تنبیه یا کتک نزنید.

منبع: کودک و نوجوان


مقالات مرتبط:

http://moshaver.kanonm.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/

http://moshaver.kanonm.ir/%d8%a8%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/