متخصص روانشناسی

اگر متخصص روانشناسی هستید:

نام خود را در پایگاه تخصصی روانشناسی ثبت کنید

به منظور این امر می توانید به سایت “روانشناس” مراجعه نمایید.

مرحله دوم

از طریق زیر اطلاعات خود را در کانون مشاوران ایران ثبت کنید.

سپس بعد از ارزیابی کمی و کیفی می توانید از خدمات تخصصی و مزایای “کانون مشاوران ایران” بهره ببرید.

در فرم زیر پر کردن موارد *ستاره دار* الزامی است

مدرک تحصیلی
در صورتی که در این مقطع تحصیل می کنید و یا فارغ تحصیل شده اید
در صورتی که در این مقطع تحصیل می کنید و یا فارغ تحصیل شده اید
آیا در بانک اطلاعات روانشناسان ایران(به صورت رایگان است) ثبت نام کرده اید؟
فقط عدد وارد شود
فقط عدد وارد شود
عدد وارد شود
عدد وارد شود
عدد وارد شود
پیش شماره شهرستان وارد شود. برای مثال 0262568528 یا 02168665895
برای ارتباط بهتر یک شماره همراه دیگر وارد کنید
این آدرس باید در سایت Ravan.e-teb.com باشد
روش صحیح درد و دل کردن
روش صحیح درد و دل کردن و همدردی کردن

همه ی ما در زمان هایی از زندگی مان نیاز به داریم روش صحیح درد و دل کردن با دیگران را یاد بگریم. در چنین شرایطی تمایل داریم تا کسی به حرف های مان گوش دهد

هوش دقیقا چیست
هوش چیست؟ روانشناسان چگونه هوش را تعریف می کنند؟

بررسی علمی سوالاتی همچون هوش چیست؟ کاربردآن و رو شهای ارزیابی هوش، رابرت استرنبرگ: نظریه ی سه جانبه، ظرفیت تون برای برخورد با موقعیت های جدید با استفاده

10 مورد از مهمترین مفاهیم روانشناسی که افراد نسبت به آن مطلع نمی باشند psychology
۱۰ مورد از مهمترین مفاهیم روانشناسی که افراد نسبت به آن مطلع نمی باشند

۱۰ مورد از مهمترین مفاهیم روانشناسی که افراد نسبت به آن مطلع نمی باشندافراد در چه بخش هایی از شناخت رفتار انسانی دچار اشتباه می شوند؟در این مقاله

فراموشی رمز عبور