متخصص روانشناسی

اگر متخصص روانشناسی هستید:

نام خود را در پایگاه تخصصی روانشناسی ثبت کنید

به منظور این امر می توانید به سایت “روانشناس” مراجعه نمایید.

مرحله دوم

از طریق زیر اطلاعات خود را در کانون مشاوران ایران ثبت کنید.

سپس بعد از ارزیابی کمی و کیفی می توانید از خدمات تخصصی و مزایای “کانون مشاوران ایران” بهره ببرید.

در فرم زیر پر کردن موارد *ستاره دار* الزامی است

[wpforms id="6508" title="false" description="false"]
روش صحیح درد و دل کردن
روش صحیح درد و دل کردن و همدردی کردن

همه ی ما در زمان هایی از زندگی مان نیاز به داریم روش صحیح درد و دل کردن با دیگران را یاد بگریم. در چنین شرایطی تمایل داریم تا کسی به حرف های مان گوش دهد

هوش دقیقا چیست
هوش چیست؟ روانشناسان چگونه هوش را تعریف می کنند؟

بررسی علمی سوالاتی همچون هوش چیست؟ کاربردآن و رو شهای ارزیابی هوش، رابرت استرنبرگ: نظریه ی سه جانبه، ظرفیت تون برای برخورد با موقعیت های جدید با استفاده

10 مورد از مهمترین مفاهیم روانشناسی که افراد نسبت به آن مطلع نمی باشند psychology
10 مورد از مهمترین مفاهیم روانشناسی که افراد نسبت به آن مطلع نمی باشند

10 مورد از مهمترین مفاهیم روانشناسی که افراد نسبت به آن مطلع نمی باشندافراد در چه بخش هایی از شناخت رفتار انسانی دچار اشتباه می شوند؟در این مقاله