متخصص خانواده

اگر متخصص خانواده هستید:

نام خود را در پایگاه تخصصی خانواده ثبت کنید

به منظور این امر می توانید به سایت “مشاور خانواده” مراجعه نمایید.

می توانید گواهی ها و مدارک خانواده درمانی خود را به صورت رایگان در سایت بالا ارائه دهید.

مرحله دوم

از طریق زیر اطلاعات خود را در کانون مشاوران ایران ثبت کنید.

سپس بعد از ارزیابی کمی و کیفی می توانید از خدمات تخصصی و مزایای “کانون مشاوران ایران” بهره ببرید.

در فرم زیر پر کردن موارد *ستاره دار* الزامی است.

[wpforms id="6521" title="false" description="false"]