اگر متخصص تحصیلی هستید:

نام خود را در پایگاه تخصصی مشاوره تحصیلی ثبت کنید

به منظور این امر می توانید به سایت “بانک اطلاعات روانشناسی و مشاوره” مراجعه نمایید.

مرحله دوم

از طریق زیر اطلاعات خود را در کانون مشاوران ایران ثبت کنید.

سپس بعد از ارزیابی کمی و کیفی می توانید از خدمات تخصصی و مزایای “کانون مشاوران ایران” بهره ببرید.

چه افرادی می توانند ثبت نام کنند:

  • افراد با سابقه مشاوره تحصیلی
  • افراد با رتبه های برتر دانشگاهی
  • افراد و همکاران موسسات تحصیلی و آموزشگاهها

در فرم زیر پر کردن موارد *ستاره دار* الزامی است