کانال خانواده تلگرام

کانال مشاوره خانواده 

کانال مشاوره خانواده شامل ارایه راهکارهایی جهت ارتقا سطح کیفیت در روابط/ چگونگی بهتر تربیت کردن فرزندان / شناسایی موقعیتهایی که هریک از افراد خانواده ممکن است در آن قرار بگیرندو … میباشد . در این کانال با توضیح هر یک از شرایطی که ممکن است در یک خانواده به وجود آید مثل بلوغ در فرزندان و یا خستگی های ناشی از شغل و فعالیت پدر خانواده و …. و دادن راهکارهایی مناسب جهت برخورد با موقعیت (این برخورد میتواند شامل همه اعضای خانواده باشد ) میتواند برای همگان مفید باشد. یقینا استفاده از راهکارهای مناسب برای رویارویی با موقعیتهای متفاوت در خانواده خالی از لطف نخواهد بود.

کانال همسرداری

از کانال : با توجه به اینکه غالب مشکلات همسران در عدم توانایی آنان در شناخت نیازهای به موقع هر یک از زوجین از دیگری میباشد و ب طبع آن تاخیر در پاسخگویی و عدم درک متقابل نتیجه آن خواهد بود لذا زوجین نیازمند آموزش تکنیکها و روشهایی درهمسر 

داری خواهند بود. این کانال سعی دارد با نشان دادن تفاوتهایی در زنان و مردان و متفاوت بودن سطح توقعات و به طور کلی ارایه ای از تعریف مرد و زن را هکارهایی برای یک رابطه ی موفق و نه چندان دور از انتظار را در معرض همگان بگذارد تا همسران بتوانند به درستی موقعیت را شناسایی کنند و رفتار مناسب از خود نشان دهند.

کانال خانواده برتر

دراین کانال گلچینی از برترین نظرات کاربران در مورد خانواده/مسایل دوران عقد/ تربیت فرزندان/مسایل زناشویی و … دیده میشودو همچنین متن سوالات کاربران با پاسخ هایی که توسط مشاورین داده میشود سعی در راهنمایی و ارایه بهترین راهکارهایی برای موفقیت در امور ازدواج /فرزندپروری/انتخاب همسر و …. دارد. این کانال با ارایه اصول و قواعدی و همچنین تشریح شرایطی که هریک از ما ممکن است در آن قرار بگیریم سعی میکند اطلاعات فرد را در تصمیم گیریهایش به نحو احسن بالا ببرد.

مشاوره درسی

این کانال مشاوره درسی و تحصیلی با اشاره به تخصصی ترین تکنیکها برای مطالعه و حل مساله میباشد به طور مثال روش به خاطرسپاری نکات کلیدی و مهمتر در یک عنوان درسی (با خط کشی یا هایلایت) ویا میزان ساعات مطالعه روی یک مبحث و یک درس اختصاص دادن زمانی در روز برای یادآوری و بازخوانیه نکات روز گذشته که باعث ماندگاری آن در ذهن میشود و…. مشاوره تحصیلی میتواند با تکنیکهایی که مشاور به آن آگاه است میزان تمرکز دانش آموز را بالا ببرد .یقینا مشاوره درسی و تحصیلی در فرآیند آموزش و یادگیری فرد بسیار مفید و در خور اهمیت خواهد بود.