اینستاگرام روانشناسی و خانواده

اینستاگرام روانشناسی و خانواده

این کانال با توضیح اختلالات به طبقه بندی آنها میپردازد و راههای روان درمانی آن را توضیح میدهد (البته نه به صورت کامل و مفصل ) همچنین توضیحاتی درباره ی انواع تستها هوش و میزان اثربخشی هر کدام اشاره ای مختصر دارد.در رابطه با علل اختلالت در مهارت های اجتماعی و چگونگی مقابله با آنها مقاله هایی به چشم میخورد 

اینستاگرام روانشناسی و خانواده 

خدماتی که در این کانال مرتبط با مرکزی که هستند ارایه میشود مثل : توضیح چگونگی درمان تخصصی اختلالات خلقی و اضطرابی (اعم از افسردگی و وسواس و ……..)/مشاوره تحصیلی و نکات تحصیلی/ خانواده و زناشویی و ازدواج / در رابطه با کودک و نوجوان و مراحل رشدی آنان و بلوغ و راهکارهایی در این زمینه /توضیح انجام نوروفید بک و سایر خدمات روان شناسی و …